İleri Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Yıl, Ay ve Gün Farkını Gösteren Fonksiyon

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da iki tarih arasındaki yıl, ay ve gün farkını gösteren fonksiyon hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda iki tarih arasındaki yıl, ay ve gün farkını göstermek isteyebiliriz.

Aşağıdaki fonksiyon yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE FUNCTION YılAyveGunFarkiGosterenFonksiyon
(
  @BaslangicTarihi SMALLDATETIME,
  @BitisTarihi SMALLDATETIME
)
RETURNS VARCHAR(50)
AS
BEGIN

  DECLARE @TempTarih SMALLDATETIME;

  DECLARE @Ay INT,
      @Yil INT,
      @Gun INT;

  IF @BaslangicTarihi > @BitisTarihi
  BEGIN
    SET @TempTarih = @BitisTarihi;
    SET @BitisTarihi = @BaslangicTarihi;
    SET @BaslangicTarihi = @TempTarih;
  END;  SELECT @Ay = DATEDIFF(MONTH, @BaslangicTarihi, @BitisTarihi);

  IF DATEADD(MONTH, @Ay, @BaslangicTarihi) > @BitisTarihi
  BEGIN
    SET @Ay = @Ay - 1;
  END;
  SET @Gun = DATEDIFF(DAY, DATEADD(MONTH, @Ay, @BaslangicTarihi), @BitisTarihi);

  SET @Yil = @Ay / 12;
  SET @Ay = @Ay % 12;

  RETURN (CASE
        WHEN @Yil = 0 THEN
          ''
        WHEN @Yil = 1 THEN
          CONVERT(VARCHAR(50), @Yil) + ' Yıl '
        WHEN @Yil > 1 THEN
          CONVERT(VARCHAR(50), @Yil) + ' Yıl '
      END
      ) + (CASE
          WHEN @Ay = 0 THEN
            ''
          WHEN @Ay = 1 THEN
            CONVERT(VARCHAR(50), @Ay) + ' Ay '
          WHEN @Ay > 1 THEN
            CONVERT(VARCHAR(50), @Ay) + ' Ay '
        END
        ) + (CASE
            WHEN @Gun = 0 THEN
              ''
            WHEN @Gun = 1 THEN
              CONVERT(VARCHAR(50), @Gun) + ' Gün '
            WHEN @Gun > 1 THEN
              CONVERT(VARCHAR(50), @Gun) + ' Gün '
          END
          );

END;

--Kullanımı

SELECT dbo.YılAyveGunFarkiGosterenFonksiyon('2020-01-01',GETDATE()) AS Tarih

Fonksiyonu oluşturup çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Yıl, Ay ve Gün Farkını Gösteren Fonksiyon

Görüldüğü üzere iki tarih arasındaki yıl, ay ve gün farkı gösterilmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

2 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Kopyalamak Yasaktır!