SQL Server’da Job Geçmişi Görüntülemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Job geçmişi görüntülemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda Job’ların çalışma durumlarını yani geçmişlerini öğrenmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT [job].[job_id] AS [JobID],
    [job].[name] AS [JobName],
    CASE
      WHEN [jh].[run_date] IS NULL
        OR [jh].[run_time] IS NULL THEN
        NULL
      ELSE
        CAST(CAST([jh].[run_date] AS CHAR(8)) + ' '
          + STUFF(STUFF(RIGHT('000000' + CAST([jh].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6), 3, 0, ':'), 6, 0, ':') AS DATETIME)
    END AS [LastRunDateTime],
    CASE [jh].[run_status]
      WHEN 0 THEN
        'Failed'
      WHEN 1 THEN
        'Succeeded'
      WHEN 2 THEN
        'Retry'
      WHEN 3 THEN
        'Canceled'
      WHEN 4 THEN
        'Running' -- In Progress
    END AS [LastRunStatus],
    STUFF(STUFF(RIGHT('000000' + CAST([jh].[run_duration] AS VARCHAR(6)), 6), 3, 0, ':'), 6, 0, ':') AS [LastRunDuration (HH:MM:SS)],
    [jh].[message] AS [LastRunStatusMessage]
FROM [msdb].[dbo].[sysjobs] AS [job]
  LEFT JOIN
  (
    SELECT [job_id],
        [run_date],
        [run_time],
        [run_status],
        [run_duration],
        [message],
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY [job_id] ORDER BY [run_date] DESC, [run_time] DESC) AS RowNumber
    FROM [msdb].[dbo].[sysjobhistory]
    WHERE [step_id] = 0
  ) AS [jh]
    ON [job].[job_id] = [jh].[job_id]
--WHERE job.job_id = 'BD6586AB-0D27-4399-88FA-4D329C243D3C' --Seçili Job ID bilgisini buraya yazabilirsiniz.
ORDER BY LastRunDateTime DESC;

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

187 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!