SQL Server’da Kullanıcı İzinlerini Almak

SQL Server'da Kullanıcı İzinlerini Almak
SQL Server'da Kullanıcı İzinlerini Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da kullanıcı izinlerini almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda kullanıcı izinlerini almak isteyebilirsiniz.

SQL Server’da veritabanı taşıma işlemlerinde kullanıcıların tablo bazlı izinlerini kopyalamak ve yeni sunucuya aktarmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Script aşağıdaki işlemleri yapmaktadır.

 1. Sunucu düzeyi izinler
 2. Veritabanı rol izinleri
 3. Veritabanı nesne izinleri
 4. Şema izinleri
 5. Tür izinleri
DECLARE @user varchar(50) 
--SET @user = NULL 
SET @user = null 

DECLARE @database varchar(50) 
SET @database = NULL 

select
    ServerName=@@servername, 
		spr.name as principal_name,
    spr.type_desc as principal_type,
    spm.permission_name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS as security_entity,
    'permission' as security_type,
    spm.state_desc, 
		state_desc + ' ' + permission_name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + ' TO [' + name + '];' as script
  from sys.server_principals spr
  inner join sys.server_permissions spm
  on spr.principal_id = spm.grantee_principal_id
	WHERE spr.name = IIF(@user IS NULL, spr.name, @user)


  union all

  select ServerName=@@servername, 
    sp.name as principal_name,
    sp.type_desc as principal_type,
    spr.name as security_entity,
    'role membership' as security_type,
    null as state_desc, 
		'ALTER SERVER ROLE ' + spr.name + ' ADD MEMBER ' + '[' + sp.name + '];' as script
  from sys.server_principals sp
  inner join sys.server_role_members srm
  on sp.principal_id = srm.member_principal_id
  inner join sys.server_principals spr
  on srm.role_principal_id = spr.principal_id
	WHERE sp.name = IIF(@user IS NULL, sp.name, @user)
  

ORDER BY principal_name

DECLARE @command varchar(4000)

SELECT @command = 'USE [?] SELECT
ServerName=@@servername, dbname=db_name(db_id()),p.name as UserName, 
p.type_desc as TypeOfLogin, pp.name as PermissionLevel, pp.type_desc as TypeOfRole, 
''USE '' + db_name(db_id()) + ''; '' + ''EXEC sp_addrolemember @rolename = '' + char(39) + pp.name + char(39) +'', @membername = ''+ char(39) + p.name + char(39) + '';'' as script
FROM sys.database_role_members roles
JOIN sys.database_principals p ON roles.member_principal_id = p.principal_id
JOIN sys.database_principals pp ON roles.role_principal_id = pp.principal_id'

DECLARE @UserPerms TABLE
(
 ServerName varchar(50), 
 dbname VARCHAR(50),
 UserName varchar(50), 
 TypeOfLogin varchar(50), 
 PermissionLevel varchar(50), 
 TypeOfRole varchar(50), 
 script varchar(max)
)

INSERT INTO @UserPerms
EXEC sp_MSforeachdb @command

select * from @UserPerms
WHERE username = IIF(@user IS NULL, username, @user)
AND dbname = IIF(@database IS NULL, dbname, @database)
ORDER BY dbname, username, TypeOfLoginSELECT @command = 'USE [?] 
SELECT ServerName=@@servername, ''?'' AS DB_Name, o.name as objectname,
USER_NAME(grantee_principal_id), permission_name,  
''USE '' + db_name(db_id()) + ''; '' + ''GRANT '' + permission_name + '' ON '' + ''['' + s.name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + ''].'' + ''['' + o.name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + '']'' + '' TO ['' + USER_NAME(grantee_principal_id) + ''];'' as script
FROM sys.database_permissions p
INNER JOIN sys.objects o
ON p.major_id = o.object_id
INNER JOIN sys.schemas s
on o.schema_id = s.schema_id
WHERE p.class = 1 AND OBJECTPROPERTY(major_id, ''IsMSSHipped'') = 0
ORDER BY OBJECT_NAME(major_id), USER_NAME(grantee_principal_id), permission_name'

DECLARE @SecurablePerms TABLE
(
 servername varchar(50),
 db_name varchar(50),
 objectname varchar(150),
 user_name VARCHAR(50),
 permission_name varchar(50), 
 script varchar(max)
)

INSERT INTO @SecurablePerms
EXEC sp_MSforeachdb @command

select distinct * from @SecurablePerms
WHERE user_name = IIF(@user IS NULL, user_name, @user)
AND db_name = IIF(@database IS NULL, db_name, @database)


SELECT @command = 'USE [?] SELECT
ServerName=@@servername, dbname=db_name(db_id()), u.name as UserName, 
p.permission_name as PermissionName, p.state_desc as state_desc, 
''USE '' + db_name(db_id()) + ''; '' + state_desc + '' '' + permission_name + '' ON TYPE::'' + ''['' + s.name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + ''].'' + ''['' + t.name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + '']'' + '' TO ['' + u.name + ''];'' as script
FROM sys.database_permissions AS p
INNER JOIN sys.database_principals AS u
 ON p.grantee_principal_id = u.principal_id
INNER JOIN sys.types AS t
 ON p.major_id = t.user_type_id--.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas AS s
 ON t.[schema_id] = s.[schema_id]
WHERE p.class = 6; -- TYPE'

DECLARE @TypePerms TABLE
(
 ServerName varchar(50), 
 dbname VARCHAR(50),
 UserName varchar(50), 
 PermissionName varchar(50), 
 state_desc varchar(50), 
 script varchar(max)
)

INSERT INTO @TypePerms
EXEC sp_MSforeachdb @command

select * from @TypePerms
WHERE username = IIF(@user IS NULL, username, @user)
AND dbname = IIF(@database IS NULL, dbname, @database)
ORDER BY dbname, username, state_descSELECT @command = 'USE [?] SELECT
ServerName=@@servername, dbname=db_name(db_id()), USER_NAME(grantee_principal_id) as UserName, 
p.permission_name as PermissionName, p.state_desc as state_desc, 
''USE '' + db_name(db_id()) + ''; '' + state_desc + '' '' + permission_name + '' ON SCHEMA::'' + ''['' + SCHEMA_NAME(major_id) collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + '']'' + '' TO ['' + u.name + ''];'' as script
FROM sys.database_permissions AS p
INNER JOIN sys.database_principals AS u
 ON p.grantee_principal_id = u.principal_id
WHERE class_desc = ''SCHEMA'';'

DECLARE @SchemaPerms TABLE
(
 ServerName varchar(50), 
 dbname VARCHAR(50),
 UserName varchar(50), 
 PermissionName varchar(50), 
 state_desc varchar(50), 
 script varchar(max)
)

INSERT INTO @SchemaPerms
EXEC sp_MSforeachdb @command

select * from @SchemaPerms
WHERE username = IIF(@user IS NULL, username, @user)
AND dbname = IIF(@database IS NULL, dbname, @database)
ORDER BY dbname, username, state_desc

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

48 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!