SQL Server’da Metin İçindeki Rakamları Ayıran Fonksiyon

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da metin içindeki rakamları ayıran fonksiyon kodları olacak. Farklı olarak özel karakterleri içeriyorsa bu özel karakterleri de çıkaracak.

CREATE FUNCTION OzelKarakterlerideCikaranFonksiyon
(@girilenveri VARCHAR(8000) )
RETURNS VARCHAR(8000) 
AS 
BEGIN

--SET NOCOUNT ON
DECLARE @dongu INT
DECLARE @str VARCHAR(8000) ,
  @cikis VARCHAR(8000)
SELECT @str = @girilenveri
    SET @cikis = ''
SET @dongu = 1
WHILE @dongu < LEN(@str)
  BEGIN
    SET @cikis = @cikis
      + CASE WHEN ASCII(SUBSTRING(@str, @dongu, 1)) BETWEEN 48 AND 57
          THEN SUBSTRING(@str, @dongu, 1)
          ELSE ''
       END
    SET @dongu = @dongu + 1
  END
RETURN @cikis

END
--Çalıştırılması
SELECT dbo.OzelKarakterlerideCikaranFonksiyon('ab123ce23,4f$e')
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir