SQL Server’da Random Saat Değerleri Oluşturan Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da random saat değerleri oluşturan prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda random saat değerleri oluşturmak isteyebiliriz. Burada yazılan prosedürde iki saat aralığı parametre olarak verilecek ve bu iki saat aralığı içinde bir saat değeri oluşturulacaktır.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE [dbo].[IkiSaatArasiDegerOlusturma_Proc]
(
  @BaslangicSaati VARCHAR(8),
  @BitisSaati VARCHAR(8)
)
AS
BEGIN

  DECLARE @RandomSaatRakam INT;
  DECLARE @BaslangicSaatiRakam INT;
  DECLARE @BitisSaatiRakam INT;
  SET @BaslangicSaatiRakam = LEFT(@BaslangicSaati, 2) * 3600 + DATEDIFF(ss, 0, '00' + RIGHT(@BaslangicSaati, 6));
  SET @BitisSaatiRakam = LEFT(@BitisSaati, 2) * 3600 + DATEDIFF(ss, 0, '00' + RIGHT(@BitisSaati, 6));
  SELECT @RandomSaatRakam = ROUND(((@BaslangicSaatiRakam - @BitisSaatiRakam - 1) * RAND() + @BitisSaatiRakam), 0);
  SELECT CONVERT(CHAR(8), DATEADD(SECOND, @RandomSaatRakam, 0), 108);


END;

GO

--Kullanımı

EXEC dbo.IkiSaatArasiDegerOlusturma_Proc '11:55:00', '12:55:00';

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Random Saat Değerleri Oluşturan Prosedür

Görüldüğü gibi random saat değeri oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

210 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!