Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Random Saat Değerleri Oluşturan Prosedür

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da random saat değerleri oluşturan prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda random saat değerleri oluşturmak isteyebiliriz. Burada yazılan prosedürde iki saat aralığı parametre olarak verilecek ve bu iki saat aralığı içinde bir saat değeri oluşturulacaktır.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.


CREATE PROCEDURE [dbo].[IkiSaatArasiDegerOlusturma_Proc] (@BaslangicSaati VARCHAR(8),
@BitisSaati VARCHAR(8))
AS
BEGIN

	DECLARE @RandomSaatRakam INT;
	DECLARE @BaslangicSaatiRakam INT;
	DECLARE @BitisSaatiRakam INT;
	SET @BaslangicSaatiRakam = LEFT(@BaslangicSaati, 2) * 3600 + DATEDIFF(ss, 0, '00' + RIGHT(@BaslangicSaati, 6));
	SET @BitisSaatiRakam = LEFT(@BitisSaati, 2) * 3600 + DATEDIFF(ss, 0, '00' + RIGHT(@BitisSaati, 6));
	SELECT
		@RandomSaatRakam = ROUND(((@BaslangicSaatiRakam - @BitisSaatiRakam - 1) * RAND()
		+ @BitisSaatiRakam
		),
		0
		);
	SELECT
		CONVERT(CHAR(8), DATEADD(SECOND, @RandomSaatRakam, 0), 108);


END;

GO


--Kullanımı

 EXEC dbo.IkiSaatArasiDegerOlusturma_Proc '11:55:00'
										 ,'12:55:00'

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Görüldüğü gibi random saat değeri oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

1 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Kopyalamak Yasaktır!