SQL Server’da Satır Sonlarını Kaldırmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da satır sonlarını kaldırmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda daha önceden eklenmiş veriler içinde bir sütunda birden fazla yazı satırı olabilir.

SELECT sorgusu ile bunları görmeniz pek mümkün olmaz.

Aşağıdaki kod yardımıyla satır sonlarını kaldırabilir tek satırmış gibi gösterebilirsiniz.

Bu işlem için ilk olarak tablo oluşturuyoruz. Sonrasında veri ekliyoruz.

--Tablo oluşturulması 

CREATE TABLE Musteriler
(
  MusteriID INT IDENTITY(1, 1),
  Ad NVARCHAR(20),
  Soyad NVARCHAR(20),
  Adres NVARCHAR(100),
  UlkeKod NVARCHAR(3),
  UlkeAd NVARCHAR(50)
);

--Tabloya veri eklenmesi 

INSERT INTO dbo.Musteriler
(
  Ad,
  Soyad,
  Adres,
  UlkeKod,
  UlkeAd
)
VALUES
(  N'Yavuz Selim',                        -- Ad - nvarchar(20) 
  N'Kart',                           -- Soyad - nvarchar(20)
  N'ABC Mahallesi, CDE Sokak No 45 Daire 55, Avcılar/İstanbul', -- Adres - nvarchar(100) 
  N'052',                            -- UlkeKod - nvarchar(3) 
  N'Türkiye'                          -- UlkeAd - nvarchar(50)
  );

--Tablodan veri çekilmesi 

SELECT *
FROM dbo.Musteriler;

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Satır Sonlarını Kaldırmak

Gördüğünüz üzere Adres satırı tek satır gibi gözükmekte.

Oysa veri olarak eklerken bu şekilde ekledik.

N’ABC Mahallesi,
CDE Sokak No 45 Daire 55,
Avcılar/İstanbul’

Şimdi Select ile çekilmiş sorgu üzerinde Adres satırı altındaki verinin üzerine gelip ABC Mahallesi… yazan yazı üzerinde sağ tık yapalım ve veriyi kopyalayalım.

Sonrasında SQL Server Management Studio içerisine bu veriyi yapıştıralım.

Sonucu aşağıdaki gibi göreceksiniz.

SQL Server’da Satır Sonlarını Kaldırmak

Şimdi bunun tek satır halinde kopyalanabilmesi için sorgumuzu düzenleyelim.

SELECT MusteriID,
    Ad,
    Soyad,
    REPLACE(Adres, CHAR(13) + CHAR(10), ' '),
    UlkeKod,
    UlkeAd
FROM dbo.Musteriler;

Sorguyu çalıştırıp yukarıda yaptığımız veri kopyalama yapıştırma işlemleri tekrar yapalım.

Sonucu aşağıdaki gibi göreceksiniz.

SQL Server’da Satır Sonlarını Kaldırmak

Görüldüğü üzere 3 satır olan veri satırı tek satıra indirgenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

452 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!