SQL Server’da Seçili Veritabanındaki Tüm Primary Keyleri Kaldıran Cursor

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da seçili veritabanındaki tüm Primary Keylerin Cursor yardımıyla kaldırılması hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda tüm primary keyleri kaldırma ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdaki sorguyu kullanarak bu işlemi tek seferde çözebilirsiniz.

DECLARE @name VARCHAR(128);
DECLARE @constraint VARCHAR(254);
DECLARE @SQL VARCHAR(254);

SELECT @name =
(
  SELECT TOP 1
      TABLE_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
  WHERE CONSTRAINT_CATALOG = DB_NAME()
     AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
  ORDER BY TABLE_NAME
);

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @constraint =
  (
    SELECT TOP 1
        CONSTRAINT_NAME
    FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
    WHERE CONSTRAINT_CATALOG = DB_NAME()
       AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
       AND TABLE_NAME = @name
    ORDER BY CONSTRAINT_NAME
  );
  WHILE @constraint IS NOT NULL
  BEGIN
    SELECT @SQL = 'ALTER TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) + '] DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(@constraint) + ']';
    EXEC (@SQL);
    PRINT 'Kaldırılan Primary Key Constraintler : ' + @constraint + ' on ' + @name;
    SELECT @constraint =
    (
      SELECT TOP 1
          CONSTRAINT_NAME
      FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
      WHERE CONSTRAINT_CATALOG = DB_NAME()
         AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
         AND CONSTRAINT_NAME <> @constraint
         AND TABLE_NAME = @name
      ORDER BY CONSTRAINT_NAME
    );
  END;
  SELECT @name =
  (
    SELECT TOP 1
        TABLE_NAME
    FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
    WHERE CONSTRAINT_CATALOG = DB_NAME()
       AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
    ORDER BY TABLE_NAME
  );
END;
GO


Sorguyu çalıştırdığınız zaman aşağıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz.

Görüldüğü üzere tüm foreign keyler kaldırılmış oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir