İleri Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da Server’lar arasında kullanıcı adı ve şifre taşıma işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim.

İlk olarak bu işlem neden önemli ona değinelim.

Bazı durumlarda kullanıcıları görebilsek bile şifrelerini bilmiyor veya herhangi bir yerden bulamıyor olabiliriz. Şifresini değiştirme durumda uygulama tarafında değişiklik yapılması da gerekebilir.

Bu işlem için hazırlanmış bir script var. Siz de bu scripti kullanarak kullanıcıların yedeğini  problemsiz bir şekilde alıp taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

USE master
GO
IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar (514) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue varchar (514)
DECLARE @i int
DECLARE @length int
DECLARE @hexstring char(16)
SELECT @charvalue = '0x'
SELECT @i = 1
SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
WHILE (@i <= @length)
BEGIN
 DECLARE @tempint int
 DECLARE @firstint int
 DECLARE @secondint int
 SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
 SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
 SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
 SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
 SELECT @i = @i + 1
END

SELECT @hexvalue = @charvalue
GO
 
IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name sysname
DECLARE @type varchar (1)
DECLARE @hasaccess int
DECLARE @denylogin int
DECLARE @is_disabled int
DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
DECLARE @PWD_string varchar (514)
DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
DECLARE @SID_string varchar (514)
DECLARE @tmpstr varchar (1024)
DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)

DECLARE @defaultdb sysname
 
IF (@login_name IS NULL)
 DECLARE login_curs CURSOR FOR

   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
ELSE
 DECLARE login_curs CURSOR FOR


   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
OPEN login_curs

FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
 PRINT 'No login(s) found.'
 CLOSE login_curs
 DEALLOCATE login_curs
 RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
 IF (@@fetch_status <> -2)
 BEGIN
  PRINT ''
  SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
  PRINT @tmpstr
  IF (@type IN ( 'G', 'U'))
  BEGIN -- NT authenticated account/group

   SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  END
  ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
    -- obtain password and sid
      SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
    EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
    EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
 
    -- obtain password policy state
    SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
    SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
 
      SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'

    IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
    END
    IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
    END
  END
  IF (@denylogin = 1)
  BEGIN -- login is denied access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  ELSE IF (@hasaccess = 0)
  BEGIN -- login exists but does not have access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  IF (@is_disabled = 1)
  BEGIN -- login is disabled
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
  END
  PRINT @tmpstr
 END

 FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  END
CLOSE login_curs
DEALLOCATE login_curs
RETURN 0
GO

Yukarıdaki scripti çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecek.

SQL Server'da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

Bu ekranı başarılı bir şekilde gördü iseniz sıra geldi sonuçları almaya. Aşağıdaki prosedürü çalıştırıyoruz.

 EXEC sp_help_revlogin

Sonucu aşağıda görmektesiniz.

SQL Server'da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

Yukarıda Messages kısmında çıkan yazıların hepsini kopyaladıktan sonra not defteri ya da word dosyanıza kaydediyorsunuz. Not defteri tavsiyemdir.

Not : Lütfen buradaki kaydetme işlemini unutmayın. Sorumluluk tamamen size aittir. Bu tarz işlemlerin geri dönüşü olmuyor çünkü.

Serverlar arası taşıma işlemi yapıldığında not defterine yapıştırmış olduğunuz kodları çalıştırırsanız ilgili kullanıcılar şifreleri ile oluşacaktır.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

74 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro