SQL Server’da SQL Server 2014’de Olup SQL Server 2012’de Olmayan Fonksiyonlar

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da SQL Server 2014’de olup SQL Server 2012’de olmayan fonksiyonlar ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server 2014, SQL Server 2012’den önceki bir sürümdür ve bazı yeni özellikler ve fonksiyonlar içerir. SQL Server 2014’te mevcut olan ancak SQL Server 2012’de bulunmayan bazı fonksiyonlar şunlardır:

 1. CHOOSE(): Bu fonksiyon, belirtilen bir listeden bir değer seçer ve sonucu döndürür.
 2. CONCAT(): Bu fonksiyon, belirtilen dize değerlerini birleştirir.
 3. FORMAT(): Bu fonksiyon, belirtilen bir biçimlendirme dizesi kullanarak bir değeri biçimlendirir.
 4. IIF(): Bu fonksiyon, bir koşul ifadesini değerlendirir ve belirtilen iki değerden birini döndürür.
 5. STRING_SPLIT(): Bu fonksiyon, belirtilen bir ayraç kullanarak bir dizeyi parçalar ve sonuçları bir tablo olarak döndürür.
 6. TRY_CONVERT(): Bu fonksiyon, bir değerin belirtilen bir veri türüne dönüştürülmesini dener ve dönüştürme başarısız olursa null değer döndürür.
 7. TRY_PARSE(): Bu fonksiyon, bir dizenin belirtilen bir veri türüne dönüştürülmesini dener ve dönüştürme başarısız olursa null değer döndürür.
 8. CONCAT_WS(): Bu fonksiyon, belirtilen ayraç kullanarak bir veya daha fazla dizeyi birleştirir.
 9. STRING_ESCAPE(): Bu fonksiyon, bir dizenin belirtilen bir karakter kümesindeki özel karakterlerini kaçış karakterleriyle değiştirir.
 10. FORMATMESSAGE(): Bu fonksiyon, bir hata kodu veya diğer mesaj türleri için biçimli bir mesaj döndürür.
 11. STRING_AGG(): Bu fonksiyon, belirtilen bir ayraç kullanarak bir dizi dizeyi birleştirir ve sonucu bir dize olarak geri döndürür.
 12. QUOTENAME(): Bu fonksiyon, belirtilen nesne adını tırnak işaretleri içine alır ve güvenli bir biçimde kullanılmalarını sağlar.
 13. PARSENAME(): Bu fonksiyon, belirtilen bir nesne adını bileşenlere ayırır ve her bir bileşeni ayrı ayrı geri döndürür.
 14. TRIM(): Bir dizenin başındaki ve sonundaki boşlukları kırpar ve geri döndürür.
 15. COMPRESS() : Verilen veri dizisini sıkıştırır ve geri döndürür.
 16. DECOMPRESS(): Sıkıştırılmış veri dizisini açar ve orijinal veriyi geri döndürür.
 17. SESSION_CONTEXT(): Oturum bağlamında tutulan verileri almak veya ayarlamak için kullanılır.
 18. PARSE(): Belirli bir biçim şablonu kullanarak bir dizeyi analiz eder ve belirtilen bir türde bir değer döndürür.
 19. TRANSLATE(): Belirli karakterleri başka karakterlerle değiştirir ve bir dizeyi geri döndürür.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

129 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!