İleri Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Tablolardan C Sharp Sınıfları Oluşturmak

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Tablolardan C Sharp sınıfları oluşturmak ile ilgili bilgi paylaşacağım.

Programlama dünyasında bu tarz şeyleri kullanmak sizlere hız kazandırabilir.

Bazıları ne gereği var, ben hızlı hızlı bu kodları oluşturabilirim diyebilir. Herkesin yoğurt yeme biçimi farklı.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de dilediğiniz tablonun C Sharp sınıfını kolayca oluşturabilirsiniz.

DECLARE @TableName sysname = 'Products';
DECLARE @Result VARCHAR(MAX) = 'public class ' + @TableName + '
{';
SELECT @Result = @Result + '
  public '   + (CASE
            WHEN ColumnName = 'RowVersion' THEN
              'byte[]'
            ELSE
              ColumnType
          END
          ) + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; }
'
FROM
(
  SELECT REPLACE(col.name, ' ', '_') ColumnName,
      column_id ColumnId,
      CASE typ.name
        WHEN 'bigint' THEN
          'long'
        WHEN 'binary' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'bit' THEN
          'bool'
        WHEN 'char' THEN
          'string'
        WHEN 'date' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetime' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetime2' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetimeoffset' THEN
          'DateTimeOffset'
        WHEN 'decimal' THEN
          'decimal'
        WHEN 'float' THEN
          'float'
        WHEN 'image' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'int' THEN
          'int'
        WHEN 'money' THEN
          'decimal'
        WHEN 'nchar' THEN
          'string'
        WHEN 'ntext' THEN
          'string'
        WHEN 'numeric' THEN
          'decimal'
        WHEN 'nvarchar' THEN
          'string'
        WHEN 'real' THEN
          'double'
        WHEN 'smalldatetime' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'smallint' THEN
          'short'
        WHEN 'smallmoney' THEN
          'decimal'
        WHEN 'text' THEN
          'string'
        WHEN 'time' THEN
          'TimeSpan'
        WHEN 'timestamp' THEN
          'timestamp'
        WHEN 'rowversion' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'tinyint' THEN
          'byte'
        WHEN 'uniqueidentifier' THEN
          'Guid'
        WHEN 'varbinary' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'varchar' THEN
          'string'
        ELSE
          'UNKNOWN_' + typ.name
      END ColumnType,
      CASE
        WHEN col.is_nullable = 1
          AND typ.name IN ( 'bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal',
                   'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint',
                   'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier'
                  ) THEN
          '?'
        ELSE
          ''
      END NullableSign
  FROM sys.columns col
    JOIN sys.types typ
      ON col.system_type_id = typ.system_type_id
        AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  WHERE object_id = OBJECT_ID(@TableName)
) t
ORDER BY ColumnId;
SET @Result = @Result + '
}';
PRINT @Result;

Ben örneğimi Northwind veri tabanı üzerinde Categories tablosunu kullanarak yaptım siz kendi veri tabanınızda deneyebilirsiniz.

Yukarıdaki kod bloğunu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

Görüldüğü üzere Categories tablosunu sınıf olarak oluşturdu. Aşağıda bunu görebilirsiniz.

public class Products
{
  public int ProductID { get; set; }

  public string ProductName { get; set; }

  public int? SupplierID { get; set; }

  public int? CategoryID { get; set; }

  public string QuantityPerUnit { get; set; }

  public decimal? UnitPrice { get; set; }

  public short? UnitsInStock { get; set; }

  public short? UnitsOnOrder { get; set; }

  public short? ReorderLevel { get; set; }

  public bool Discontinued { get; set; }

}

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

239 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!