SQL Server’da Tabloların Index Boyutlarını Listelemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tabloların Index boyutlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda tabloların Index boyutlarını listelemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT sys_schemas.name AS SchemaName,
    sys_objects.name AS TableName,
    sys_indexes.name AS IndexName,
    sys_indexes.type_desc AS IndexType,
    partition_stats.used_page_count * 8 AS IndexSizeKB,
    CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1024.00 AS Decimal(10, 3))AS IndexSizeMB,
    CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1048576.00 AS Decimal(10, 3)) AS IndexSizeGB
FROM sys.dm_db_partition_stats partition_stats
INNER JOIN sys.indexes sys_indexes ON partition_stats.[object_id] = sys_indexes.[object_id]
AND partition_stats.index_id = sys_indexes.index_id
AND sys_indexes.type_desc <> 'HEAP'
INNER JOIN sys.objects sys_objects ON sys_objects.[object_id] = partition_stats.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas sys_schemas ON sys_objects.[schema_id] = sys_schemas.[schema_id]
AND sys_schemas.name <> 'SYS' --WHERE partition_stats.[object_id] = object_id('dbo.TableName')
ORDER BY 1,
     2,
     3,
     4

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Tabloların Index Boyutlarını Listelemek

Görüldüğü üzere tabloların Index boyutlarını listelemiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

164 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!