SQL Server’da Tekrarlayan Index Değerlerini Bulmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tekrarlayan Index değerlerini bulmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda tekrarlayan Index değerlerini bulma ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT tablo1.tabloAdi, --Tablo Adı 
    tablo1.indexAdi, --Tekrar Eden 1. Index 
    tablo1.KolonAdi, --1. Index Kolon Adı 
    tablo2.indexAdi, --Tekrar Eden 2. Index 
    tablo2.KolonAdi --2. Index Kolon Adı 
FROM
(
  SELECT DISTINCT
      OBJECT_NAME(i.object_id) tabloAdi,
      i.name indexAdi,
      (
        SELECT DISTINCT
           STUFF(
           (
             SELECT ', ' + k.name
             FROM sys.index_columns ik1
               INNER JOIN sys.columns k
                 ON ik1.object_id = k.object_id
                   AND ik1.column_id = k.column_id
             WHERE ik1.index_id = ik.index_id
                AND ik1.object_id = i.object_id
                AND ik1.index_id = i.index_id
             ORDER BY index_column_id
             FOR XML PATH('')
           ),
           1,
           2,
           ''
              )
        FROM sys.index_columns ik
        WHERE object_id = i.object_id
           AND index_id = i.index_id
      ) AS KolonAdi
  FROM sys.indexes i
    INNER JOIN sys.index_columns ik
      ON i.object_id = ik.object_id
        AND i.index_id = ik.index_id
    INNER JOIN sys.objects o
      ON i.object_id = o.object_id
  WHERE o.is_ms_shipped = 0
) tablo1
  INNER JOIN
  (
    SELECT DISTINCT
        OBJECT_NAME(i.object_id) tabloAdi,
        i.name indexAdi,
        (
          SELECT DISTINCT
             STUFF(
             (
               SELECT ', ' + k.name
               FROM sys.index_columns ik1
                 INNER JOIN sys.columns k
                   ON ik1.object_id = k.object_id
                     AND ik1.column_id = k.column_id
               WHERE ik1.index_id = ik.index_id
                  AND ik1.object_id = i.object_id
                  AND ik1.index_id = i.index_id
               ORDER BY index_column_id
               FOR XML PATH('')
             ),
             1,
             2,
             ''
                )
          FROM sys.index_columns ik
          WHERE object_id = i.object_id
             AND index_id = i.index_id
        ) AS KolonAdi
    FROM sys.indexes i
      INNER JOIN sys.index_columns ik
        ON i.object_id = ik.object_id
          AND i.index_id = ik.index_id
      INNER JOIN sys.objects o
        ON i.object_id = o.object_id
    WHERE o.is_ms_shipped = 0
  ) tablo2
    ON tablo1.tabloAdi = tablo2.tabloAdi
      AND SUBSTRING(tablo2.KolonAdi, 1, LEN(tablo1.KolonAdi)) = tablo1.KolonAdi
      AND
      (
        tablo1.KolonAdi <> tablo2.KolonAdi
        OR
        (
          tablo1.KolonAdi = tablo2.KolonAdi
          AND tablo1.indexAdi <> tablo2.indexAdi
        )
      );

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Tekrarlayan Index Değerlerini Bulmak

Görüldüğü üzere tekrarlayan Index değerleri bulunmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

121 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!