SQL Server’da Triggerları Toplu Olarak Silmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da triggerları toplu olarak silmek hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki triggerları toplu olarak silmek isteyebiliriz.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @SQLCmd NVARCHAR(1000);
DECLARE @Trig VARCHAR(500);
DECLARE @sch VARCHAR(500);

DECLARE TGCursor CURSOR FOR
SELECT ISNULL(tbl.name, vue.name) AS [schemaName],
    trg.name AS triggerName
FROM sys.triggers trg
  LEFT OUTER JOIN
  (
    SELECT tparent.object_id,
        ts.name
    FROM sys.tables tparent
      INNER JOIN sys.schemas ts
        ON ts.schema_id = tparent.schema_id
  ) AS tbl
    ON tbl.object_id = trg.parent_id
  LEFT OUTER JOIN
  (
    SELECT vparent.object_id,
        vs.name
    FROM sys.views vparent
      INNER JOIN sys.schemas vs
        ON vs.schema_id = vparent.schema_id
  ) AS vue
    ON vue.object_id = trg.parent_id;

OPEN TGCursor;
FETCH NEXT FROM TGCursor
INTO @sch,
   @Trig;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

  SET @SQLCmd = N'DROP TRIGGER [' + @sch + N'].[' + @Trig + N']';
  EXEC sp_executesql @SQLCmd;
  PRINT 'Silinen TRIGGER : ' + @Trig;

  FETCH NEXT FROM TGCursor
  INTO @sch,
     @Trig;
END;

CLOSE TGCursor;
DEALLOCATE TGCursor;

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Görüldüğü üzere tüm triggerlar silinmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

88 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!