Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Tüm Veritabanlarında Tablo Adı Aramak

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanlarında tablo adı arama kodları olacak

CREATE PROCEDURE SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA
@TableName VARCHAR(256)
AS
DECLARE @DBName VARCHAR(256)
DECLARE @varSQL VARCHAR(512)
DECLARE @getDBName CURSOR
SET @getDBName = CURSOR FOR
SELECT name
FROM sys.databases
CREATE TABLE #TmpTable (DBName VARCHAR(256),
SchemaName VARCHAR(256),
TableName VARCHAR(256))
OPEN @getDBName
FETCH NEXT
FROM @getDBName INTO @DBName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @varSQL = 'USE ' + @DBName + ';
INSERT INTO #TmpTable
SELECT '''+ @DBName + ''' AS DBName,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS SchemaName,
name AS TableName
FROM sys.tables
WHERE name LIKE ''%' + @TableName + '%'''
EXEC (@varSQL)
FETCH NEXT
FROM @getDBName INTO @DBName
END
CLOSE @getDBName
DEALLOCATE @getDBName
SELECT *
FROM #TmpTable
DROP TABLE #TmpTable
GO

--Çalıştırmak için
EXEC SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA 'Aranmakistenentabloadiburayayazilacak'
GO

 

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Kopyalamak Yasaktır!