SQL Server’da Tüm Veritabanlarında Tablo Adı Aramak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm veritabanlarında tablo adı aramak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda tüm veritabanlarında tablo adı aramak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA @TableName VARCHAR(256)
AS
	DECLARE @DBName VARCHAR(256)
	DECLARE @varSQL VARCHAR(512)
	DECLARE @getDBName CURSOR
	SET @getDBName = CURSOR FOR SELECT
		name
	FROM sys.databases
	CREATE TABLE #TmpTable (
		DBName VARCHAR(256)
	   ,SchemaName VARCHAR(256)
	   ,TableName VARCHAR(256)
	)
	OPEN @getDBName
	FETCH NEXT
	FROM @getDBName INTO @DBName
	WHILE @@fetch_status = 0
	BEGIN
	SET @varSQL = 'USE ' + @DBName + ';
INSERT INTO #TmpTable
SELECT ''' + @DBName + ''' AS DBName,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS SchemaName,
name AS TableName
FROM sys.tables
WHERE name LIKE ''%' + @TableName + '%'''
	EXEC (@varSQL)
	FETCH NEXT
	FROM @getDBName INTO @DBName
	END
	CLOSE @getDBName
	DEALLOCATE @getDBName
	SELECT
		*
	FROM #TmpTable
	DROP TABLE #TmpTable
GO

--Çalıştırmak için
EXEC SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA 'Aranmakistenentabloadiburayayazilacak'
GO

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

291 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!