SQL Server’da Türkçe Slug Fonksiyon

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Türkçe Slug fonksiyonu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Türkçe Slug Fonksiyonu nedir diyenler olabilir. Aşağıdaki örnek size yardımcı olacaktır.

SQL Server’da Türkçe Slug Fonksiyon-> sql-serverda-turkce-slug-fonksiyon gibi bir yazım ifadesi aslında Slug ifadesidir.

Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE FUNCTION fn_Turkce_Slug_Fonksiyonu
(
  @yazi VARCHAR(4000)
)
RETURNS VARCHAR(4000)
AS
BEGIN
  DECLARE @sonuc VARCHAR(4000);
  SET @sonuc = LOWER(@yazi COLLATE SQL_Latin1_General_Pref_CP437_CI_AS);
  DECLARE @desen INT;
  SET @desen = PATINDEX('%[^a-z0-9 -]%', @sonuc);
  WHILE @desen > 0
  BEGIN
    SET @sonuc = REPLACE(@sonuc, SUBSTRING(@sonuc, @desen, 1), '');
    SET @desen = PATINDEX('%[^a-z0-9 -]%', @sonuc);
  END;
  SET @sonuc = LTRIM(RTRIM(@sonuc));
  SET @sonuc = REPLACE(@sonuc, ' ', '-');
  WHILE CHARINDEX('--', @sonuc) > 0
  SET @sonuc = REPLACE(@sonuc, '--', '-');
  RETURN (@sonuc);
END;

GO

--Kullanımı

SELECT dbo.fn_Turkce_Slug_Fonksiyonu('SQL Server''da Türkçe Slug Fonksiyon')

Fonksiyonu oluşturup yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server'da Türkçe Slug Fonksiyon

Görüldüğü üzere Türkçe Slug oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

247 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!