SQL Server’da Veri Tiplerinin PostgreSQL Karşılıkları

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veri tiplerinin PostgreSQL karşılıklarını göstermeye çalışacağım.

SQL Server ve PostgreSQL benzer veri türlerine sahiptir. Çoğu eşittir fakat bazıları eşit değildir. SQL Server’dan PostgreSQL’e geçiş yaparken, doğru tür eşlemeyi akılda tutmak ve aşağıdaki tabloyu kullanmak önemlidir.

SQL Server PostgreSQL
BIGINT BIGINT
BINARY(n) BYTEA
BIT BOOLEAN
CHAR(n), CHARACTER(n) CHAR(n), CHARACTER(n)
DATE DATE
DATETIME TIMESTAMP(3)
DATETIME2(p) TIMESTAMP(p)
DATETIMEOFFSET(p) TIMESTAMP(p) WITH TIME ZONE
DECIMAL(p,s), DEC(p,s) DECIMAL(p,s), DEC(p,s)
DOUBLE PRECISION DOUBLE PRECISION
FLOAT(p) FLOAT(p)
IMAGE BYTEA
INT, INTEGER INT, INTEGER
MONEY MONEY
NCHAR(n) CHAR(n)
NTEXT TEXT
NUMERIC(p,s) NUMERIC(p,s)
NVARCHAR(n) VARCHAR(n)
NVARCHAR(max) TEXT
REAL REAL
ROWVERSION BYTEA
SMALLDATETIME TIMESTAMP(0)
SMALLINT SMALLINT
SMALLMONEY MONEY
TEXT TEXT
TIME(p) TIME(p)
TIMESTAMP BYTEA
TINYINT SMALLINT
UNIQUEIDENTIFIER UUID or CHAR(16)
VARBINARY(n), VARBINARY(max) BYTEA
VARCHAR(n) VARCHAR(n)
VARCHAR(max) TEXT
XML XML

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

204 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!