SQL Server’da Veritabanının En Son Ne zaman Yedeklendiğini Kontrol Etmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanının en son ne zaman yedeklendiğini kontrol etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanının en son ne zaman yedeklendiğini kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

;WITH CTE_Backup
AS (SELECT database_name,
      backup_start_date,
      type,
      physical_device_name,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY database_name, BS.type ORDER BY backup_start_date DESC) AS RowNum
  FROM msdb..backupset BS
    JOIN msdb.dbo.backupmediafamily BMF
      ON BS.media_set_id = BMF.media_set_id)
SELECT D.name,
    ISNULL(CONVERT(VARCHAR, backup_start_date), 'No backups') AS last_backup_time,
    D.recovery_model_desc,
    state_desc,
    CASE
      WHEN type = 'D' THEN
        'Full database'
      WHEN type = 'I' THEN
        'Differential database'
      WHEN type = 'L' THEN
        'Log'
      WHEN type = 'F' THEN
        'File or filegroup'
      WHEN type = 'G' THEN
        'Differential file'
      WHEN type = 'P' THEN
        'Partial'
      WHEN type = 'Q' THEN
        'Differential partial'
      ELSE
        'Unknown'
    END AS backup_type,
    physical_device_name
FROM sys.databases D
  LEFT JOIN CTE_Backup CTE
    ON D.name = CTE.database_name
      AND RowNum = 1
ORDER BY D.name,
     type;

Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Veritabanının En Son Ne zaman Yedeklendiğini Kontrol Etmek

Görüldüğü üzere veritabanının en son ne zaman yedeklendiğini kontrol etmiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

193 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!