SQL Server’da WITH ROLLUP ve WITH CUBE Arasındaki Fark

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da With Rollup ile With Cube kullanımı arasındaki farkları inceleyeceğiz.

Bu incelemeyi daha rahat anlamak adına aşağıdaki örneği inceleyelim.

--Temp Tablo oluşturulması ve içerisine veri aktarılması 

SELECT *
INTO #TempTablo
FROM
(
  SELECT 'Dönem1' Periyot,
      'Ahmet' Ad,
      97 Satislar
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem1',
      'Ramiz',
      88
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem1',
      'Sinem',
      76
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem2',
      'Ahmet',
      94
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem2',
      'Ramiz',
      82
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem2',
      'Sinem',
      71
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem3',
      'Ahmet',
      95
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem3',
      'Ramiz',
      83
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem3',
      'Sinem',
      77
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem4',
      'Ahmet',
      91
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem4',
      'Ramiz',
      84
  UNION ALL
  SELECT 'Dönem4',
      'Sinem',
      79
) AS Tablo;

--Tablonun Listelenemesi 

SELECT * FROM #TempTablo 

--Rollup kullanımı

SELECT *
FROM #TempTablo
UNION ALL
SELECT Periyot,
    Ad,
    SUM(Satislar) ToplamSatislar
FROM #TempTablo
GROUP BY Ad,
     Periyot WITH ROLLUP
HAVING Periyot IS NULL
    AND Ad IS NOT NULL;

--Rollup kullanımı 2 

SELECT *
FROM #TempTablo
UNION ALL
SELECT Periyot,
    Ad,
    SUM(Satislar) ToplamSatislar
FROM #TempTablo
GROUP BY Periyot,
     Ad WITH ROLLUP
HAVING Periyot IS NOT NULL
    AND Ad IS NULL;

--Cube kullanımı 

SELECT Periyot,
    Ad,
    SUM(Satislar) ToplamSatislar
FROM #TempTablo
GROUP BY Ad,
     Periyot WITH CUBE
HAVING Periyot IS NOT NULL
    OR Ad IS NOT NULL;

--Pivot şeklinde sonuçları göstermek 

SELECT CASE
      WHEN Periyot IS NULL THEN
        'TOTAL'
      ELSE
        Periyot
    END Periyot,
    CASE
      WHEN Ad IS NULL THEN
        'Toplam'
      ELSE
        Ad
    END Ad,
    SUM(Satislar) ToplamSatislar
INTO #TempTablo2
FROM #TempTablo
GROUP BY Ad,
     Periyot WITH CUBE;
DECLARE @kolonlar NVARCHAR(MAX);
SELECT @kolonlar = COALESCE(@kolonlar + ',[' + Periyot + ']', '[' + Periyot + ']')
FROM
(SELECT DISTINCT Periyot FROM #TempTablo2) PV
ORDER BY Periyot;
DECLARE @sorgu NVARCHAR(MAX);
SET @sorgu
  = N'SELECT * FROM ( SELECT * FROM #TempTablo2 ) x PIVOT ( SUM(ToplamSatislar) FOR [Periyot] IN (' + @kolonlar
   + N') ) p;';

EXEC SP_EXECUTESQL @sorgu

Yukarıda ilk olarak bir temp tablo oluşturduk ve sonrasında içerisine veri insert ettik. Rolup kullanımında aşağıdaki sonucu görmektesiniz.


SQL Server’da WITH ROLLUP ve WITH CUBE Arasındaki Fark

İlk Rollup kullanımında GROUP BY Ad,Periyot kısmındaki Ad kısmına göre bir gruplama ve alt gruplama yapmıştır.

SQL Server’da WITH ROLLUP ve WITH CUBE Arasındaki Fark

İkinci Rollup kullanımında GROUP BY Periyot,Ad kısmındaki Periyot kısmına göre bir gruplama ve alt gruplama yapmıştır. Peki biz iki sonucun tek bir sonuç çıktısı olarak görünmesini istiyorsak nasıl bir çözüm yapacağız.

SQL Server’da WITH ROLLUP ve WITH CUBE Arasındaki Fark

İşte bu noktada da Cube kullanarak yukarıdaki gibi bir çözüm sağlayabilirsiniz. Sonuçlarınızı daha da anlamlı hale getirmek için Pivot kullanımını kodlarda görmektesiniz. With Rollup ile With Cube arasındaki farkı bu şekilde anlatmaya çalıştım.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

495 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!