Author: Yavuz Selim Kart

SQL Server’da Tüm Tabloları ve Kolonları Tarayıp NULL Olan Alanları Listelemek

SQL Server’da Tüm Tabloları ve Kolonları Tarayıp NULL Olan Alanları Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tüm tabloları ve kolonları tarayıp NULL olan alanları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tüm tabloları ve kolonları tarayıp NULL olan alanları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @TabloAdi NVARCHAR(100) = N’CompanyName’; SELECT t1.TABLE_NAME,...

SQL Server’da Blocked Access to STATEMENT ‘OpenRowset/OpenDatasource’ of Component ‘Ad Hoc Distributed Queries’ Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da blocked access to STATEMENT ‘OpenRowset/OpenDatasource’ of component ‘Ad Hoc Distributed Queries’ hatası hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da Excel’den veri okurken bu tarz bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki sorguyu aşağıdaki çalıştırırsanız hata gidecektir. EXEC sp_configure ‘show advanced options’, 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO EXEC sp_configure...

SQL Server'da Tablo Kopyalamak

SQL Server’da Tablo Kopyalamak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tablo kopyalamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo kopyalamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tabloyu kopyalamak SELECT * INTO CategoriesCopy FROM Categories c WHERE 1=0 –Tabloyu kontrol etmek SELECT * FROM...

SQL Server'da View İçinde Prosedür Kullanmak

SQL Server’da View İçinde Prosedür Kullanmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da View içinde prosedür kullanmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda View içerisinde Prosedür kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere View içerisinde Prosedür...

SQL Server’da Excel Dosyasını Kod ile Direkt Yüklemek

SQL Server’da Excel Dosyasını Kod ile Direkt Yüklemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Excel dosyasını kod ile direkt yüklemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server kullananlar için Excel dosyasını doğrudan veritabanına yüklemek her zaman sıkıntı olmuştur. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç...

SQL Server'da Tabloyu XML'e Çevirme

SQL Server’da Tabloyu XML’e Çevirme

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tabloyu XML’e çevirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloyu XML’e çevirmek isteyebilirsiniz. Ben işlemlerimi Northwind veritabanı üzerinde yaptım. Siz kendi veritabanınız üzerinde deneyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM dbo.Products p FOR XML PATH...

SQL Server'da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

SQL Server’da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da belirli bir karakterden sonrasını almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda belirli bir karakterden sonrasını almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @yazi NVARCHAR(100) = ‘yavuz selim’ SELECT RIGHT(@yazi, charindex(‘ ‘, REVERSE(@yazi)) – 1) Yukarıdaki kodu...

SQL Server'da Gün ve Ay'ın Başına Sıfır Koymak

SQL Server’da Gün ve Ay’ın Başına Sıfır Koymak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da gün ve ay’ın başına sıfır koymak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda gün ve ay’ın başına sıfır koymak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT YEAR(GETDATE()) ,FORMAT(GETDATE(), ‘MM’) ,FORMAT(GETDATE(), ‘dd’) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç...

SQL Server'da Veritabanında Tablo Adı Aramak

SQL Server’da Veritabanında Tablo Adı Aramak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da veritabanında tablo adı aramak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanında tablo adı aramak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @dbname VARCHAR(500) DECLARE @tblname NVARCHAR(500) SET @tblname = ‘Categories%’ DECLARE db_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM...

SQL Server'da XML'i Tabloya Dönüştürmek

SQL Server’da XML’i Tabloya Dönüştürmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da XML’i tabloya dönüştürmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda XML’i tabloya dönüştürmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @TempTablo TABLE ( KullaniciId INT ,KullaniciAdi NVARCHAR(50) ,Sifre NVARCHAR(50) ) DECLARE @xml XML SET...

Yazı kopyalamak yasaktır!