Tagged: SQL Server CPU

SQL Server’da CPU Kullanım Bilgileri

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da CPU kullanım bilgileri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda CPU kullanım bilgilerini görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @ms_ticks_now BIGINT; SELECT @ms_ticks_now = ms_ticks FROM sys.dm_os_sys_info; SELECT –TOP 60 record_id, DATEADD(ms, -1 * (@ms_ticks_now -...

SQL Server’da Yüksek Kaynak Kullanan Sorguları Yakalamak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yüksek kaynak kullanan sorguları yakalamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yüksek kaynak kullanan sorgularınızı yakalamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT TOP 10 SUBSTRING( qt.text, (qs.statement_start_offset / 2) + 1, ((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN...

SQL Server’da CPU Kullanımını Raporlamak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da CPU kullanımını raporlamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda CPU kullanımını raporlamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT DB_NAME(st.dbid) AS DatabaseName, OBJECT_SCHEMA_NAME(st.objectid, dbid) AS SchemaName, cp.objtype AS ObjectType, OBJECT_NAME(st.objectid, dbid) AS Objects, MAX(cp.usecounts) AS Total_Execution_count, SUM(qs.total_worker_time)...

SQL Server’da En Çok CPU Kullanan Veritabanlarını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da en çok CPU kullanan veritabanlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda en çok CPU kullanan veritabanlarını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. WITH DB_CPU_Stats AS (SELECT DatabaseID, DB_NAME(DatabaseID) AS [DatabaseName], SUM(total_worker_time) AS [CPU_Time_Ms] FROM sys.dm_exec_query_stats...

Yazı kopyalamak yasaktır!