SQL Server’da CPU Kullanım Bilgileri

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da CPU kullanım bilgileri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda CPU kullanım bilgilerini görmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @ms_ticks_now BIGINT;

SELECT @ms_ticks_now = ms_ticks
FROM sys.dm_os_sys_info;

SELECT --TOP 60 
  record_id,
  DATEADD(ms, -1 * (@ms_ticks_now - [timestamp]), GETDATE()) AS EventTime,
  SQLProcessUtilization,
  SystemIdle,
  100 - SystemIdle - SQLProcessUtilization AS OtherProcessUtilization
FROM
(
  SELECT record.value('(./Record/@id)[1]', 'int') AS record_id,
      record.value('(./Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/SystemIdle)[1]', 'int') AS SystemIdle,
      record.value('(./Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/ProcessUtilization)[1]', 'int') AS SQLProcessUtilization,
      timestamp
  FROM
  (
    SELECT timestamp,
        CONVERT(XML, record) AS record
    FROM sys.dm_os_ring_buffers
    WHERE ring_buffer_type = N'RING_BUFFER_SCHEDULER_MONITOR'
       AND record LIKE '%<SystemHealth>%'
  ) AS x
) AS y
ORDER BY record_id DESC;

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

152 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!