Tagged: SQL Server Gün Bulma Kodları

SQL Server’da Belirli Bir Yılın Belirli Haftasının İlk ve Son Gününü Bulmak

SQL Server’da Belirli Bir Yılın Belirli Haftasının İlk ve Son Gününü Bulmak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da belirli bir yılın belirli haftasının ilk ve son gününü bulma kodları olacak. create procedure haftaninilkvesongununubulmak(@yil as int,@hafta as int) as begin declare @tarih as datetime set @tarih=’01/01/’+convert(varchar(4),@yil) select @hafta “week”,dateadd(day,8+7*(@hafta-2)-datepart(weekday,@tarih),@tarih)”haftaninilkgunu”,dateadd(day,14+7*(@hafta-2)-datepart(weekday,@tarih),@tarih)”haftanınsongunu” END –Çalıştırılması exec haftaninilkvesongununubulmak 2015,42 92 Kez Okundu

Yazı kopyalamak yasaktır!