Category: Orta Seviye SQL Server

Orta Seviye SQL Server ile ilgili çalışmalar ve örnekler içerir.

SQL Server'da Identity Kolonunun Başlangıç Değerini Değiştirmek

SQL Server’da Identity Kolonunun Başlangıç Değerini Değiştirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Identity kolonunun başlangıç değerini değiştirmek ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda Identity kolonunun başlangıç değerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Identity kolonu, genellikle tablodaki her yeni satırın otomatik olarak artan bir değerle doldurulduğu bir sıra numarası sağlamak için kullanılır. Başlangıç değerini değiştirmek için şu adımları...

SQL Server'da Tablo Kopyalamak

SQL Server’da Tablo Kopyalamak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tablo kopyalamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo kopyalamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tabloyu kopyalamak SELECT * INTO CategoriesCopy FROM Categories c WHERE 1=0 –Tabloyu kontrol etmek SELECT * FROM...

SQL Server'da Tabloyu XML'e Çevirme

SQL Server’da Tabloyu XML’e Çevirme

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tabloyu XML’e çevirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloyu XML’e çevirmek isteyebilirsiniz. Ben işlemlerimi Northwind veritabanı üzerinde yaptım. Siz kendi veritabanınız üzerinde deneyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM dbo.Products p FOR XML PATH...

SQL Server'da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

SQL Server’da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da belirli bir karakterden sonrasını almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda belirli bir karakterden sonrasını almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @yazi NVARCHAR(100) = ‘yavuz selim’ SELECT RIGHT(@yazi, charindex(‘ ‘, REVERSE(@yazi)) – 1) Yukarıdaki kodu...

SQL Server'da Gün ve Ay'ın Başına Sıfır Koymak

SQL Server’da Gün ve Ay’ın Başına Sıfır Koymak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da gün ve ay’ın başına sıfır koymak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda gün ve ay’ın başına sıfır koymak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT YEAR(GETDATE()) ,FORMAT(GETDATE(), ‘MM’) ,FORMAT(GETDATE(), ‘dd’) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç...

SQL Server'da En Son Oluşturulan Tabloyu Bulmak

SQL Server’da En Son Oluşturulan Tabloyu Bulmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da en son oluşturulan tabloyu bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda en son oluşturulan tabloyu bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT TOP 1 schema_name(schema_id) AS schema_name ,Name AS table_name ,create_date ,modify_date FROM sys.tables WHERE create_date...

SQL Server'da Saat Alırken Milisaniyeyi Kaldırmak

SQL Server’da Saat Alırken Milisaniyeyi Kaldırmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da saat alırken milisaniyeyi kaldırmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda saat bilgisini alırken milisaniyeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT(VARCHAR(8),GETDATE(),108) AS Saat Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere saat bilgisini...

SQL Server'da Milisaniyeyi Saniyeye Çevirmek

SQL Server’da Milisaniyeyi Saniyeye Çevirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da milisaniyeyi saniyeye çevirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda milisaniyeyi saniyeye çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT(TIME,DATEADD (ms, 23323, 0)) AS Saniye SELECT Saniye = ((23323% (1000*60*60)) % (1000*60)) / 1000 Yukarıdaki kodu çalıştırınca...

SQL Server'da Tablo Değişikliği Hatası

SQL Server’da Tablo Değişikliği Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda sizlere SQL Server’da tablo değişikliği hatası ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da tablo üzerinde değişiklik yapan herkese aşağıdaki hata ile karşılaşmıştır. “Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes...

SQL Server'da VARCHAR Tipindeki Tarihi dd.mm.yyyy Olarak Çevirmek

SQL Server’da VARCHAR Tipindeki Tarihi dd.mm.yyyy Olarak Çevirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da VARCHAR tipindeki tarihi dd.mm.yyyy olarak çevirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda VARCHAR tipindeki tarihi dd.mm.yyyy olarak çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @tarih VARCHAR(30) = ‘5.06.2023’ SELECT CONVERT(VARCHAR, CONVERT(DATE, @tarih, 104), 104) Yukarıdaki kodu...

Yazı kopyalamak yasaktır!