Tagged: SQL Server Text Veri Tipi

SQL Server’da Text Veri Tipi

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Text veri tipi hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da Text veri tipi Varchar(max) ile aynı özelliklere sahip bir veri tipidir. Maksimum 2,147,483,647 karaktere kadar veri girilebilir. Bu veri tipi gelecekte kaldırılacağı için bunun yerine Varchar(max) kullanın. Görüldüğü üzere Text veri tipini öğrenmiş olduk. Herkese çalışma...

Yazı kopyalamak yasaktır!