Category: Temel Seviye SQL Server

Temel Seviye SQL Server ile ilgili çalışmalar ve örnekler içerir.

SQL Server'da Sağ ve Sol Boşlukları Temizlemek

SQL Server’da Sağ ve Sol Boşlukları Temizlemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da sağ ve sol boşlukları temizlemek ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda sağ ve sol boşlukları temizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SQL Server 2017 ve üzeri sürümlerde sağ ve sol boşlukları temizlemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. SELECT...

SQL Server'da MDF, NDF ve LDF Dosyaları

SQL Server’da MDF, NDF ve LDF Dosyaları

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da MDF, NDF ve LDF dosyaları ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da MDF Dosyası Nedir? SQL Server, verilerin depolandığı bir veya daha fazla veritabanı dosyası kullanır. Bu dosyalara MDF (Master Data File) dosyası denir. MDF dosyası, SQL Server veritabanının ana veri dosyasıdır. Bu dosya, veritabanındaki...

SQL Server’da With No Lock Nedir?

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da With No Lock ifadesinin ne olduğu ile ilgili bilgi paylaşacağım. SQL Server’da  herhangi bir tabloda kayıt üzerinde yapılan işlem sonucunda işlem sonlanana kadar server SQL Server tarafından kilitlenir ve bu işlem sonlanana kadar başka bir kullanıcının bu tablo üzerinde işlem yapılması engellenir. Böylece aynı...

SQL Server’da Computed Columns Nedir?

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Computed Columns konusunun ne olduğu ve Computed Columns Nedir bununla ilgili bilgi paylaşacağım. SQL Server’da Computed Columns, bir tabloda saklanmayan ancak tablodaki diğer sütunların değerlerine dayalı olarak hesaplanan bir sütundur. Computed columns, bir formül veya ifade kullanılarak oluşturulur ve tablodaki diğer sütunların değerleri değiştikçe...

SQL Server’da Derived Table Nedir?

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Derived Table yani Türetilmiş Tablo ile ilgili bilgi paylaşacağım. SQL Server’da Derived Table (Türetilmiş Tablo), SQL sorgusunun içindeki bir alt sorgu (subquery) sonucu oluşan geçici bir tablodur. Bu geçici tablo, dış sorgu tarafından kullanılabilir ve herhangi bir tablo oluşturma işlemi gerektirmez. Derived Table yani...

SQL Server’da Conversion Failed When Converting Date and/or Time from Character String Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Conversion failed when converting date and/or time from character string hatası hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da tarih convert etmek istediğinizde aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz. Yukarıdaki gibi bir hata alırsınız çünkü datetime tipi nanosaniye kesinliğine sahip değildir. Yalnızca milisaniye eklerseniz çalışır. Sorguyu aşağıdaki şekilde düzenlerseniz çalışacaktır....

SQL Server’da sp_databases Prosedürü

Herkese merhaba, Bu yazıda sizlere SQL Server’da sp_databases prosedürü hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da sp_databases prosedürü, tüm veritabanlarının adlarını ve boyutlarını döndüren bir sistem prosedürüdür. Bu prosedür, bir SQL Server veritabanına bağlandıktan sonra kullanılabilir. sp_databases prosedürü, aşağıdaki bilgileri içeren bir sonuç kümesi döndürür: Veritabanı adı Veritabanı boyutu Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz....

SQL Server’da ISJSON Fonksiyonu

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da ISJSON fonksiyonu kullanımıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da ISJSON fonksiyonu, JSON verilerinin geçerli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir metin dizesinin JSON olarak yorumlanıp yorumlanamayacağını belirler. Örneğin, bir JSON verisi içeren bir sütunun değerlerinin geçerli JSON verisi olduğunu...

SQL Server’da Son Kaydın ID Bilgisini, IDENTITY Değerini Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da son kaydın ID bilgisini, IDENTITY değerinin nasıl alınacağı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda son kaydın ID bilgisini, IDENTITY değerini almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @SonID INT SELECT @SonID = IDENT_CURRENT(‘TabloAdi’) PRINT @SonID INSERT...

SQL Server’da INFORMATION_SCHEMA Nedir?

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da INFORMATION_SCHEMA nedir bilgi vermeye çalışacağım. INFORMATION_SCHEMA, SQL Server’da bulunan bir veritabanı öğesi kataloğudur. Bu katalog, veritabanı nesnelerinin (tablo, görünüm, işlem vb.) meta verilerini içeren bir dizi görünüm içerir. Bu görünümler, kullanıcılara veritabanı nesneleri hakkında bilgi sağlar ve veritabanı yönetimi için önemli bir araçtır. INFORMATION_SCHEMA,...

Yazı kopyalamak yasaktır!