Tagged: SQL Server’da CPU Kullanım Bilgileri

SQL Server’da CPU Kullanım Bilgileri

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da CPU kullanım bilgileri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda CPU kullanım bilgilerini görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @ms_ticks_now BIGINT; SELECT @ms_ticks_now = ms_ticks FROM sys.dm_os_sys_info; SELECT –TOP 60 record_id, DATEADD(ms, -1 * (@ms_ticks_now -...

Yazı kopyalamak yasaktır!