Tagged: SQL Server’da Tüm Foreign Key Constraintleri Kaldırmak ve Yeniden Oluşturmak

SQL Server’da Tüm Foreign Key Constraintleri Kaldırmak ve Yeniden Oluşturmak

SQL Server’da Tüm Foreign Key Constraintleri Kaldırmak ve Yeniden Oluşturmak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tüm foreign key constraintleri kaldırma ve yeniden oluşturma kodları olacak. CREATE TABLE #temptablo — feel free to use a permanent table ( drop_script NVARCHAR(MAX), create_script NVARCHAR(MAX) ); DECLARE @drop NVARCHAR(MAX) = N”, @create NVARCHAR(MAX) = N”; — drop is easy, just build a simple concatenated...

Yazı kopyalamak yasaktır!