SQL Server’da Tüm Foreign Key Constraintleri Kaldırmak ve Yeniden Oluşturmak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm foreign key constraintleri kaldırma ve yeniden oluşturma kodları olacak.

CREATE TABLE #temptablo -- feel free to use a permanent table
(
 drop_script NVARCHAR(MAX),
 create_script NVARCHAR(MAX)
);
 
DECLARE @drop  NVARCHAR(MAX) = N'',
    @create NVARCHAR(MAX) = N'';

-- drop is easy, just build a simple concatenated list from sys.foreign_keys:
SELECT @drop += N'
ALTER TABLE ' + QUOTENAME(cs.name) + '.' + QUOTENAME(ct.name) 
  + ' DROP CONSTRAINT ' + QUOTENAME(fk.name) + ';'
FROM sys.foreign_keys AS fk
INNER JOIN sys.tables AS ct
 ON fk.parent_object_id = ct.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas AS cs 
 ON ct.[schema_id] = cs.[schema_id];

INSERT #temptablo(drop_script) SELECT @drop;

-- create is a little more complex. We need to generate the list of 
-- columns on both sides of the constraint, even though in most cases
-- there is only one column.
SELECT @create += N'
ALTER TABLE ' 
  + QUOTENAME(cs.name) + '.' + QUOTENAME(ct.name) 
  + ' ADD CONSTRAINT ' + QUOTENAME(fk.name) 
  + ' FOREIGN KEY (' + STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(c.name)
  -- get all the columns in the constraint table
  FROM sys.columns AS c 
  INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc 
  ON fkc.parent_column_id = c.column_id
  AND fkc.parent_object_id = c.[object_id]
  WHERE fkc.constraint_object_id = fk.[object_id]
  ORDER BY fkc.constraint_column_id 
  FOR XML PATH(N''), TYPE).value(N'.[1]', N'nvarchar(max)'), 1, 1, N'')
 + ') REFERENCES ' + QUOTENAME(rs.name) + '.' + QUOTENAME(rt.name)
 + '(' + STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(c.name)
  -- get all the referenced columns
  FROM sys.columns AS c 
  INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fkc 
  ON fkc.referenced_column_id = c.column_id
  AND fkc.referenced_object_id = c.[object_id]
  WHERE fkc.constraint_object_id = fk.[object_id]
  ORDER BY fkc.constraint_column_id 
  FOR XML PATH(N''), TYPE).value(N'.[1]', N'nvarchar(max)'), 1, 1, N'') + ');'
FROM sys.foreign_keys AS fk
INNER JOIN sys.tables AS rt -- referenced table
 ON fk.referenced_object_id = rt.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas AS rs 
 ON rt.[schema_id] = rs.[schema_id]
INNER JOIN sys.tables AS ct -- constraint table
 ON fk.parent_object_id = ct.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas AS cs 
 ON ct.[schema_id] = cs.[schema_id]
WHERE rt.is_ms_shipped = 0 AND ct.is_ms_shipped = 0;

UPDATE #temptablo SET create_script = @create;

PRINT @drop;
PRINT @create;

/*
EXEC sp_executesql @drop
-- clear out data etc. here
EXEC sp_executesql @create;
*/
170 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!