Tagged: SQL Server’da Zaman Hesaplamak

SQL Server’da Tarihler Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Görüntüleyen Fonksiyon

SQL Server’da Tarihler Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Görüntüleyen Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tarihler arasındaki farkı gün, saat, dakika ve saniye olarak görüntüleyen fonksiyon kodları olacak. CREATE FUNCTION dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon( @Tarih1 Datetime, @Tarih2 Datetime ) RETURNS VARCHAR(MAX) AS BEGIN DECLARE @cikis VARCHAR(100) DECLARE @saniye BIGINT SET @saniye = ( SELECT datediff(SECOND,@Tarih1, @Tarih2) ) SET @saniye = ISNULL(@saniye, 0) SET...

Yazı kopyalamak yasaktır!