SQL Server’da Tarihler Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Görüntüleyen Fonksiyon

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tarihler arasındaki farkı gün, saat, dakika ve saniye olarak görüntüleyen fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda tarihler arasındaki farkı gün, saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE FUNCTION dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon
(
  @Tarih1 DATETIME,
  @Tarih2 DATETIME
)
RETURNS VARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
  DECLARE @cikis VARCHAR(100);
  DECLARE @saniye BIGINT;
  SET @saniye =
  (
    SELECT DATEDIFF(SECOND, @Tarih1, @Tarih2)
  );
  SET @saniye = ISNULL(@saniye, 0);
  SET @cikis = '0d 00:00:00';
  IF (@saniye < 0)
    RETURN @cikis;
  SET @cikis = CONVERT(VARCHAR, FLOOR(@saniye / 86400)) + 'd ';
  SET @saniye = @saniye % 86400;
  SET @cikis = @cikis + RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, FLOOR(@saniye / 3600)), 2) + ':';
  SET @saniye = @saniye % 3600;
  SET @cikis = @cikis + RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, FLOOR(@saniye / 60)), 2) + ':';
  SET @cikis = @cikis + RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, @saniye % 60), 2); ------------- 
  RETURN @cikis;
------------- 
END;


--Çalıştırılması 

SELECT dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon('2017-10-03 00:00:00', '2017-10-12 00:00:00');
SELECT dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon('2017-10-05 07:30:00', '2017-10-05 07:55:00');
SELECT dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon('2017-09-01 01:46:00', '2017-09-01 10:55:00');
SELECT dbo.ZamanFarkiBulanFonksiyon('2017-11-21 08:21:00', '2017-12-06 18:00:00');

Yukarıdaki fonksiyonu oluşturup çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server’da Tarihler Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Görüntüleyen Fonksiyon

Görüldüğü üzere tarihler arasındaki farkı gün, saat, dakika ve saniye olarak görüntülemiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

578 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!