Tagged: SQL’de ayın son gününü bulmak

SQL Server’da Ayın Son Gününü Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da ayın son gününü bulmak hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda bir ayın son gününü bulmak isteyebiliriz. Aşağıdaki koddan istediğinizi kullanarak bir ayın son gününü bulabilirsiniz. DECLARE @tarih DATETIME = ‘2019-10-01’; SELECT EOMONTH(@tarih) [Ayın Son Günü], DATEADD(MONTH, MONTH(@tarih) – 12, DATEFROMPARTS(YEAR(@tarih), 12, 31)) AS...

Yazı kopyalamak yasaktır!