SQL Server’da Ayın Son Gününü Bulmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da ayın son gününü bulmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda bir ayın son gününü bulmak isteyebiliriz.

Aşağıdaki koddan istediğinizi kullanarak bir ayın son gününü bulabilirsiniz.

DECLARE @tarih DATETIME = '2019-10-01';
SELECT EOMONTH(@tarih) [Ayın Son Günü],
    DATEADD(MONTH, MONTH(@tarih) - 12, DATEFROMPARTS(YEAR(@tarih), 12, 31)) AS [Ayın Son Günü],
    DATEADD(DAY, -1, DATEADD(MONTH, 1, DATEFROMPARTS(YEAR(@tarih), MONTH(@tarih), 1))) AS [Ayın Son Günü],
    DATEADD(DAY, -1, DATEADD(MONTH, 1, CONVERT(CHAR(6), @tarih, 112) + '01')) AS [Ayın Son Günü],
    DATEADD(MONTH, 1 + DATEDIFF(MONTH, 0, @tarih), -1) AS [Ayın Son Günü],
    DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, @tarih) + 1, 0) - 1 AS [Ayın Son Günü],
    DATEFROMPARTS(
            YEAR(@tarih),
            MONTH(@tarih),
            CASE
              WHEN MONTH(@tarih) IN ( 4, 6, 9, 11 ) THEN
                30
              WHEN MONTH(@tarih) IN ( 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ) THEN
                31
              ELSE
                CASE
                  WHEN MONTH(@tarih) = 2
                     AND TRY_PARSE(CONCAT('02', '/29/', YEAR(@tarih))AS DATETIME) IS NOT NULL THEN
                    29
                  ELSE
                    28
                END
            END
          ) AS [Ayın Son Günü];

Yukarıdaki kodlardan Ayın Son Günü yazanlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server’da Ayın Son Gününü Bulmak

Görüldüğü üzere ayın son günü bilgisi geldi.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

466 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!