Tagged: Tüm Fonksiyonları Silme Kodları

SQL Server’da Tüm Fonksiyonları Silmek

SQL Server’da Tüm Fonksiyonları Silmek

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tüm fonksiyonları silme kodları olacak declare @procName varchar(500) declare cur cursor for select [name] from sys.objects where type = ‘fn’ open cur fetch next from cur into @procName while @@fetch_status = 0 begin exec(‘drop function ‘ + @procName) fetch next from cur into @procName end...

Yazı kopyalamak yasaktır!