SQL Server’da Tüm Fonksiyonları Silmek

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm fonksiyonları silme kodları olacak

declare @procName varchar(500)
declare cur cursor
  for select [name] from sys.objects where type = 'fn'
open cur

fetch next from cur into @procName
   while @@fetch_status = 0
   begin
         exec('drop function ' + @procName)
         fetch next from cur into @procName
   end

close cur
deallocate cur
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir