Tagged: Tüm Veritabanları için Yedekleme Geçmişini Öğrenmek

SQL Server’da Tüm Veritabanları için Yedekleme Geçmişini Öğrenmek

SQL Server’da Tüm Veritabanları için Yedekleme Geçmişini Öğrenmek

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanları için yedekleme geçmişini öğrenme kodları olacak. ——————————————————————————— — Database Backups for all databases For last 600 days ——————————————————————————— SELECT CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY(‘Servername’)) AS Server, msdb.dbo.backupset.database_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, datediff(second,msdb.dbo.backupset.backup_start_date,msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) duration_seconds, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE WHEN backupset.type = ‘D’ THEN ‘Full backup’ WHEN backupset.type = ‘I’ THEN ‘Differential’...

Yazı kopyalamak yasaktır!