Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Tüm Veritabanları için Yedekleme Geçmişini Öğrenmek

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanları için yedekleme geçmişini öğrenme kodları olacak.

--------------------------------------------------------------------------------- 
-- Database Backups for all databases For last 600 days
--------------------------------------------------------------------------------- 
SELECT 
  CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server, 
  msdb.dbo.backupset.database_name, 
  msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 
  msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, 
  datediff(second,msdb.dbo.backupset.backup_start_date,msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) duration_seconds,
  msdb.dbo.backupset.expiration_date, 
    CASE WHEN backupset.type = 'D' THEN 'Full backup'
       WHEN backupset.type = 'I' THEN 'Differential'
       WHEN backupset.type = 'L' THEN 'Log'
       WHEN backupset.type = 'F' THEN 'File/Filegroup'
       WHEN backupset.type = 'G' THEN 'Differential file'
       WHEN backupset.type = 'P' THEN 'Partial'
       WHEN backupset.type = 'Q' THEN 'Differential partial'
       ELSE 'Unknown (' + backupset.type + ')'
    END AS [Backup Type], 
  msdb.dbo.backupset.backup_size, 
  msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name, 
  msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,  
  msdb.dbo.backupset.name AS backupset_name, 
  msdb.dbo.backupset.description 
FROM  msdb.dbo.backupmediafamily 
  INNER JOIN msdb.dbo.backupset ON msdb.dbo.backupmediafamily.media_set_id = msdb.dbo.backupset.media_set_id 
WHERE (CONVERT(datetime, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 102) >= GETDATE() - 600) 
ORDER BY 
  msdb.dbo.backupset.database_name, 
  msdb.dbo.backupset.backup_finish_date
2 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Kopyalamak Yasaktır!