SQL Server’da Tüm Veritabanları için Yedekleme Geçmişini Öğrenmek

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanları için yedekleme geçmişini öğrenme kodları olacak.

--------------------------------------------------------------------------------- 
-- Database Backups for all databases For last 600 days
--------------------------------------------------------------------------------- 
SELECT 
  CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server, 
  msdb.dbo.backupset.database_name, 
  msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 
  msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, 
  datediff(second,msdb.dbo.backupset.backup_start_date,msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) duration_seconds,
  msdb.dbo.backupset.expiration_date, 
    CASE WHEN backupset.type = 'D' THEN 'Full backup'
       WHEN backupset.type = 'I' THEN 'Differential'
       WHEN backupset.type = 'L' THEN 'Log'
       WHEN backupset.type = 'F' THEN 'File/Filegroup'
       WHEN backupset.type = 'G' THEN 'Differential file'
       WHEN backupset.type = 'P' THEN 'Partial'
       WHEN backupset.type = 'Q' THEN 'Differential partial'
       ELSE 'Unknown (' + backupset.type + ')'
    END AS [Backup Type], 
  msdb.dbo.backupset.backup_size, 
  msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name, 
  msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,  
  msdb.dbo.backupset.name AS backupset_name, 
  msdb.dbo.backupset.description 
FROM  msdb.dbo.backupmediafamily 
  INNER JOIN msdb.dbo.backupset ON msdb.dbo.backupmediafamily.media_set_id = msdb.dbo.backupset.media_set_id 
WHERE (CONVERT(datetime, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 102) >= GETDATE() - 600) 
ORDER BY 
  msdb.dbo.backupset.database_name, 
  msdb.dbo.backupset.backup_finish_date
148 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!