Category: İleri Seviye SQL Server

SQL Server'da Yedekleme Geçmişi ve Job Geçmişi Nasıl Temizlenir?

SQL Server’da Yedekleme Geçmişi ve Job Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da yedekleme geçmişi ve job geçmişinin nasıl temizleneceği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yedekleme geçmişi ve job geçmişini temizlemek isteyebilirsiniz. SQL Server, gerçekleştirdiği her yedekleme ve geri yükleme işleminin kaydını tutar. Bu bilgiler aşağıdaki tablolarda kaydedilir. msdb.dbo.backupfile msdb.dbo.backupfilegroup msdb.dbo.backupmediafamily msdb.dbo.backupmediaset msdb.dbo.backupset...

SQL Server'da CREATE or ALTER View Kullanımı

SQL Server’da CREATE or ALTER View Kullanımı

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da CREATE or ALTER View Kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server 2016 SP1 ile View oluşturmak için küçük ama faydalı yeni bir özellik mevcuttur. OR ALTER ifadesi. Bu ifadeyi View oluşturmak için kodunuza eklerseniz, SQL Server CREATE veya ALTER deyimi çalıştırması gerekip gerekmediğini anlayacaktır. Aşağıda Adventureworks veritabanı...

SQL Server'da İki Satır Arasındaki Süreyi Hesaplamak

SQL Server’da İki Satır Arasındaki Süreyi Hesaplamak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da iki satır arasındaki süreyi hesaplamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda iki satır arasındaki süreyi hesaplamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tablonun oluşturulması CREATE TABLE TestTable( Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), IslemId...

SQL Server'da Geography Veri Tipini Kullanmak

SQL Server’da Geography Veri Tipini Kullanmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Geography veri tipini kullanmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Geography veri tipini kullanma durumunuz olabilir. SQL Server’da kordinatları tutmamıza yarayan veri tipi Geography veri tipidir. SQL Server bu hizmetin yanında, bize bu kordinatlar üzerinde bazı işlemler yapma olanağı sağlayan metodlar...

SQL Server’da Veritabanındaki En Büyük Tabloları ve Index’leri Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki en büyük tabloları ve index’leri listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki en büyük tabloları ve Index’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. En Büyük Tabloları Listelemek SELECT TOP 100 s.[name] AS [schema] ,t.[name]...

SQL Server'da System Admin Yetkisine Sahip Kullanıcıları Listelemek

SQL Server’da System Admin Yetkisine Sahip Kullanıcıları Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da System Admin yetkisine sahip kullanıcıları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda System Admin yetkisine sahip kullanıcıları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT name ,type_desc ,is_disabled FROM master.sys.server_principals WHERE is_srvrolemember(‘sysadmin’, name) = 1 ORDER BY...

SQL Server'da Verilen Cümledeki İkinci Kelimeyi Almak

SQL Server’da Verilen Cümledeki İkinci Kelimeyi Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da verilen cümledeki ikinci kelimeyi almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda verilen cümledeki ikinci kelimeyi almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @Cumle NVARCHAR(264); SET @Cumle = N’Yavuz Selim Kart’; SELECT LTRIM(SUBSTRING( @Cumle, CHARINDEX(‘ ‘, @Cumle),...

SQL Server'da Kelimelerin Baş Harflerini Yan Yana Yazdıran Fonksiyon

SQL Server’da Kelimelerin Baş Harflerini Yan Yana Yazdıran Fonksiyon

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da kelimelerin baş harflerini yan yana yazdıran fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda verilmiş bir cümlenin kelimelerinin baş harflerini yan yana yazdırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[fn_Cumle_Bas_Harfi_Alma] ( @cumle NVARCHAR(4000) ) RETURNS NVARCHAR(2000)...

SQL Server'da Tablo ve View'lardan Property Oluşturan Prosedür

SQL Server’da Tablo ve View’lardan Property Oluşturan Prosedür

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Tablo ve View’lardan Property oluşturan prosedür ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. CSharp tarafında programlama yapıyorsanız Property’lere ihtiyacınız olmuştur. SQL Server’da tablo yada view oluşturup sonrasında ise Property oluşturmak oldukça zamanınızı alabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de tablonuzun class yapısını rahatlıkla oluşturabilirsiniz. CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_GenerateClassFromViewAndTable]...

SQL Server’da Backup Restore Durum Bilgisini Öğrenmek

SQL Server’da Backup Restore Durum Bilgisini Öğrenmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Backup Restore durum bilgisini öğrenmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Backup Restore durum bilgisini öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  SELECT session_id AS SPID ,command ,a.text AS Query ,start_time ,percent_complete ,DATEADD(SECOND, estimated_completion_time /...

Yazı kopyalamak yasaktır!