Category: İleri Seviye SQL Server

SQL Server’da Yazıyı Base64’e Encode Eden Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yazıyı Base64’e encode eden fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yazıyı Base64’e encode etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[fnBase64Encode] ( @plain_text VARCHAR(6000) ) RETURNS VARCHAR(8000) AS BEGIN –local variables DECLARE @output VARCHAR(8000),...

SQL Server’da Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS SchemaName, name AS TableName, OBJECTPROPERTY(object_id, ‘TableHasClustIndex’) HasClusteredIndex, OBJECTPROPERTY(object_id,...

SQL Server’da Veritabanı Büyümesini Görüntülemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanı büyümesini görüntülemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanı büyümesini görüntülemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT BackupRange.database_name, First_Backup, Last_Backup, DATEDIFF(dd, First_Backup, Last_Backup) AS days_history, firstbackup.backup_size / 1024 / 1024 AS FirstBackupSizeMB, lastbackup.backup_size / 1024...

SQL Server’da Tabloların Index Boyutlarını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tabloların Index boyutlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloların Index boyutlarını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT sys_schemas.name AS SchemaName, sys_objects.name AS TableName, sys_indexes.name AS IndexName, sys_indexes.type_desc AS IndexType, partition_stats.used_page_count * 8 AS...

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Nonclustered Index’leri Kaldırmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm Nonclustered Index’leri kaldırmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki tüm Nonclustered Index’leri kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @SchemaName VARCHAR(256), @TableName VARCHAR(256), @IndexName VARCHAR(256), @TSQLDropIndex VARCHAR(MAX), @IsDroppedSuccessfully bit IF OBJECT_ID(‘tempdb..#tableDrop’) IS NOT...

SQL Server’da Tüm Veritabanlarının Schema Listesini Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tüm veritabanlarının Schema listesini almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tüm veritabanlarının Schema listesini almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX); SELECT @SQL = STUFF( ( SELECT ‘ UNION ALL SELECT ‘ +...

SQL Server’da İlgili Veritabanındaki Tüm Açık Bağlantıları Kesmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da ilgili veritabanındaki tüm açık bağlantıları kesmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda ilgili veritabanındaki tüm açık bağlantıları kesmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. USE master; DECLARE @kill VARCHAR(8000) = ”; SELECT @kill = @kill + ‘kill...

SQL Server’da Tüm Tabloların Foreign Key Alanlarını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tüm tabloların Foreign Key alanlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloların Foreign Key alanlarını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT obj.name AS FK_NAME, sch.name AS [schema_name], tab1.name AS [table], col1.name AS [column], tab2.name...

Yazı kopyalamak yasaktır!