Category: İleri Seviye SQL Server

İleri Seviye SQL Server ile ilgili çalışmalar ve örnekler içerir.

SQL Server'da Fibonacci Serisi

SQL Server’da Fibonacci Serisi

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Fibonacci serileri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Fibonacci serisi, her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamıyla elde edildiği matematiksel bir seridir. Seri, genellikle “0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …” gibi başlar. İlk iki terim 0 ve 1’dir, sonraki...

SQL Server'da Pisagor Üçlülerini Kontrol Eden Prosedür

SQL Server’da Pisagor Üçlülerini Kontrol Eden Prosedür

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Pisagor üçlülerini kontrol eden prosedür ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Pisagor üçlülerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE PROCEDURE PisagorKontrolEt @a INT, @b INT, @c INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; DECLARE @maksimum...

SQL Server'da Pisagor Üçlülerini Bulan Fonksiyon

SQL Server’da Pisagor Üçlülerini Bulan Fonksiyon

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Pisagor üçlülerini bulan fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Pisagor üçlülerini bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION dbo.PisagorUcluleriniBul(@Sayi INT) RETURNS TABLE AS RETURN ( WITH Sayilar AS ( SELECT a.Number AS ‘A’, b.Number...

SQL Server'da Kullanıcı İzinlerini Almak

SQL Server’da Kullanıcı İzinlerini Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da kullanıcı izinlerini almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kullanıcı izinlerini almak isteyebilirsiniz. SQL Server’da veritabanı taşıma işlemlerinde kullanıcıların tablo bazlı izinlerini kopyalamak ve yeni sunucuya aktarmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Script aşağıdaki işlemleri yapmaktadır....

SQL Server’da Supply a Valid Database Name. To See Available Databases, Use Sys.Databases Hatası

SQL Server’da Supply a Valid Database Name. To See Available Databases, Use Sys.Databases Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Supply a valid database name. To see available databases, use sys.databases hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda bu gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu hatayı çözebilirsiniz. USE master; ALTER DATABASE Eski_Veritabani_Adi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; ALTER DATABASE...

SQL Server’da 15023 Hatası

SQL Server’da 15023 Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da 15023 hatası hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da yedekten geri dönüş işlemi yaparken farklı bir sunucuya geri yüklediğinizde kullanıcı kaydının eşleşmemesi yüzünden böyle bir hata alabilirsiniz. Kullanıcı ve oturum açma eşlemesini düzeltmek için SQL Server Management Studio’da bir sorgu penceresi açmanız ve aşağıdaki kodu ilgili...

SQL Server'da SQL Server'ın Kaç Çekirdek Kullandığını Görmek

SQL Server’da SQL Server’ın Kaç Çekirdek Kullandığını Görmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da SQL Server’ın kaç çekirdek kullandığını görmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda SQL Server’ın kaç çekirdek kullandığını görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT scheduler_id ,cpu_id ,status ,is_online FROM sys.dm_os_schedulers WHERE status = ‘VISIBLE ONLINE’ Yukarıdaki...

SQL Server’da Tüm Tabloları ve Kolonları Tarayıp NULL Olan Alanları Listelemek

SQL Server’da Tüm Tabloları ve Kolonları Tarayıp NULL Olan Alanları Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tüm tabloları ve kolonları tarayıp NULL olan alanları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tüm tabloları ve kolonları tarayıp NULL olan alanları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @TabloAdi NVARCHAR(100) = N’CompanyName’; SELECT t1.TABLE_NAME,...

SQL Server’da Blocked Access to STATEMENT ‘OpenRowset/OpenDatasource’ of Component ‘Ad Hoc Distributed Queries’ Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da blocked access to STATEMENT ‘OpenRowset/OpenDatasource’ of component ‘Ad Hoc Distributed Queries’ hatası hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da Excel’den veri okurken bu tarz bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki sorguyu aşağıdaki çalıştırırsanız hata gidecektir. EXEC sp_configure ‘show advanced options’, 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO EXEC sp_configure...

SQL Server'da View İçinde Prosedür Kullanmak

SQL Server’da View İçinde Prosedür Kullanmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da View içinde prosedür kullanmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda View içerisinde Prosedür kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere View içerisinde Prosedür...

Yazı kopyalamak yasaktır!