SQL Server’da Milisaniye Değerini Elde Etmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Milisaniye değerini elde etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Milisaniye değerini elde etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT (DATEPART(MILLISECOND, GETDATE())); Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere milisaniye değerini elde etmiş...

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Kolonların Toplamını Hesaplamak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm kolonların toplamını hesaplamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki tüm kolonların toplamını hesaplamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SUM(KolonSayisi) AS ToplamKolonSayisi FROM ( SELECT t.name AS TabloAd, COUNT(c.name) KolonSayisi FROM sys.tables t...

SQL Server’da Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Clustered Index, Identity ve Primary Key’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS SchemaName, name AS TableName, OBJECTPROPERTY(object_id, ‘TableHasClustIndex’) HasClusteredIndex, OBJECTPROPERTY(object_id,...

SQL Server’da Escape Karakter İçeren Tabloları Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Escape karakter içeren tabloları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Escape karakter içeren tabloları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME LIKE ‘%/_%’ ESCAPE ‘/’ Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer...

SQL Server’da Online ve Offline Veritabanlarını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da online ve offline veritabanlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda online ve offline veritabanlarını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Offline Databases SELECT * FROM master..sysdatabases WHERE status & 512 = 512 AND dbid >...

SQL Server’da Veritabanı Büyümesini Görüntülemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanı büyümesini görüntülemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanı büyümesini görüntülemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT BackupRange.database_name, First_Backup, Last_Backup, DATEDIFF(dd, First_Backup, Last_Backup) AS days_history, firstbackup.backup_size / 1024 / 1024 AS FirstBackupSizeMB, lastbackup.backup_size / 1024...

SQL Server’da Tabloların Index Boyutlarını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tabloların Index boyutlarını listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloların Index boyutlarını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT sys_schemas.name AS SchemaName, sys_objects.name AS TableName, sys_indexes.name AS IndexName, sys_indexes.type_desc AS IndexType, partition_stats.used_page_count * 8 AS...

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Nonclustered Index’leri Kaldırmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm Nonclustered Index’leri kaldırmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki tüm Nonclustered Index’leri kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @SchemaName VARCHAR(256), @TableName VARCHAR(256), @IndexName VARCHAR(256), @TSQLDropIndex VARCHAR(MAX), @IsDroppedSuccessfully bit IF OBJECT_ID(‘tempdb..#tableDrop’) IS NOT...

Yazı kopyalamak yasaktır!