SQL Server Eğitimleri SQL Server ile ilgili her şey

SQL Server’da Veritabanındaki En Büyük Tabloları ve Index’leri Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki en büyük tabloları ve index’leri listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki en büyük tabloları ve Index’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. En Büyük Tabloları Listelemek SELECT TOP 100 s.[name] AS [schema] ,t.[name]...

SQL Server'da Saat Alırken Milisaniyeyi Kaldırmak

SQL Server’da Saat Alırken Milisaniyeyi Kaldırmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da saat alırken milisaniyeyi kaldırmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda saat bilgisini alırken milisaniyeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT(VARCHAR(8),GETDATE(),108) AS Saat Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere saat bilgisini...

SQL Server'da Milisaniyeyi Saniyeye Çevirmek

SQL Server’da Milisaniyeyi Saniyeye Çevirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da milisaniyeyi saniyeye çevirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda milisaniyeyi saniyeye çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT(TIME,DATEADD (ms, 23323, 0)) AS Saniye SELECT Saniye = ((23323% (1000*60*60)) % (1000*60)) / 1000 Yukarıdaki kodu çalıştırınca...

SQL Server'da System Admin Yetkisine Sahip Kullanıcıları Listelemek

SQL Server’da System Admin Yetkisine Sahip Kullanıcıları Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da System Admin yetkisine sahip kullanıcıları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda System Admin yetkisine sahip kullanıcıları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT name ,type_desc ,is_disabled FROM master.sys.server_principals WHERE is_srvrolemember(‘sysadmin’, name) = 1 ORDER BY...

SQL Server'da Tablo Değişikliği Hatası

SQL Server’da Tablo Değişikliği Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda sizlere SQL Server’da tablo değişikliği hatası ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da tablo üzerinde değişiklik yapan herkese aşağıdaki hata ile karşılaşmıştır. “Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes...

SQL Server'da VARCHAR Tipindeki Tarihi dd.mm.yyyy Olarak Çevirmek

SQL Server’da VARCHAR Tipindeki Tarihi dd.mm.yyyy Olarak Çevirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da VARCHAR tipindeki tarihi dd.mm.yyyy olarak çevirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda VARCHAR tipindeki tarihi dd.mm.yyyy olarak çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @tarih VARCHAR(30) = ‘5.06.2023’ SELECT CONVERT(VARCHAR, CONVERT(DATE, @tarih, 104), 104) Yukarıdaki kodu...

SQL Server'da Verilen Cümledeki İkinci Kelimeyi Almak

SQL Server’da Verilen Cümledeki İkinci Kelimeyi Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da verilen cümledeki ikinci kelimeyi almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda verilen cümledeki ikinci kelimeyi almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @Cumle NVARCHAR(264); SET @Cumle = N’Yavuz Selim Kart’; SELECT LTRIM(SUBSTRING( @Cumle, CHARINDEX(‘ ‘, @Cumle),...

SQL Server'da Kelimelerin Baş Harflerini Yan Yana Yazdıran Fonksiyon

SQL Server’da Kelimelerin Baş Harflerini Yan Yana Yazdıran Fonksiyon

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da kelimelerin baş harflerini yan yana yazdıran fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda verilmiş bir cümlenin kelimelerinin baş harflerini yan yana yazdırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[fn_Cumle_Bas_Harfi_Alma] ( @cumle NVARCHAR(4000) ) RETURNS NVARCHAR(2000)...

SQL Server'da Tablo ve View'lardan Property Oluşturan Prosedür

SQL Server’da Tablo ve View’lardan Property Oluşturan Prosedür

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Tablo ve View’lardan Property oluşturan prosedür ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. CSharp tarafında programlama yapıyorsanız Property’lere ihtiyacınız olmuştur. SQL Server’da tablo yada view oluşturup sonrasında ise Property oluşturmak oldukça zamanınızı alabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de tablonuzun class yapısını rahatlıkla oluşturabilirsiniz. CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_GenerateClassFromViewAndTable]...

SQL Server’da Backup Restore Durum Bilgisini Öğrenmek

SQL Server’da Backup Restore Durum Bilgisini Öğrenmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Backup Restore durum bilgisini öğrenmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Backup Restore durum bilgisini öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  SELECT session_id AS SPID ,command ,a.text AS Query ,start_time ,percent_complete ,DATEADD(SECOND, estimated_completion_time /...

Yazı kopyalamak yasaktır!