SQL Server Eğitimleri SQL Server ile ilgili her şey

SQL Server’da Tabloların Kullanıldığı Yerleri Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tabloların kullanıldığı yerleri bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloların kullanıldığı yerleri bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SCHEMA_NAME(o.schema_id) + ‘.’ + o.name AS [table], ‘is used by’ AS ref, SCHEMA_NAME(ref_o.schema_id) + ‘.’ +...

SQL Server’da Kullanılmayan Tabloları Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da kullanılmayan tabloları bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kullanılmayan tabloları bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(t.object_id) + ‘.’ + t.name AS TableName FROM sys.dm_db_index_usage_stats i RIGHT OUTER JOIN sys.tables t ON (t.object_id =...

SQL Server’da Obje Bazlı Yetkileri Görmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da obje bazlı yetkileri görmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda obje bazlı yetkileri görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT permission_name, s.name, o.name, dpr.name, o.type_desc FROM sys.database_permissions AS dp INNER JOIN sys.objects AS o ON dp.major_id...

SQL Server’da Veritabanı Boyutunun Kontrolünü Yapmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanı boyutunun kontrolünü yapmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanı boyutunun kontrolünü yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki sorgu ile veritabanı ismi, veritabanı’nın oluştuğu dizin bilgisi ve veritabanının kaç MB olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, name AS Logical_Name, physical_name, (size *...

SQL Server’da Türkçe Karakter Düzelten Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Türkçe karakter düzelten fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da Türkçe karakter düzeltmek listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION TurkceKarakterDegistir ( @cevrilecek_metin NVARCHAR(100) ) RETURNS NVARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @cevrilecek_metin_degeri NVARCHAR(100); SET @cevrilecek_metin_degeri = @cevrilecek_metin; SET...

SQL Server’da İstatistiklerin En Son Ne zaman Güncellendiğini Görmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da istatistiklerin en son ne zaman güncellendiğini görmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da istatistiklerin performansa büyük ölçüde etkisi vardır. Sorgular çalışırken toplanan istatisklere bakarak kendilerine yol çizerler (Execution Plan) ve bu şekilde sorgular daha hızlı çalışırlar. Bazı durumlarda istatistikler güncel olmadığında sorgularımız yavaş...

SQL Server’da Tablodaki Bozuk Türkçe Karakterlerini Düzeltmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablodaki bozuk Türkçe karakterlerini düzeltmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloda bozuk Türkçe karakterleri olmuş olabilir. Aşağıdaki kodu ilgili tablonuzda kullanarak siz de tablolarınızı rahatlıkla düzeltebilirsiniz. UPDATE TabloAdiniziBurayaYazacaksiniz SET SorunluKolonAdiBurayaYazilacak = REPLACE(SorunluKolonAdiBurayaYazilacak, ‘ÅŸ’, ‘ş’) WHERE SorunluKolonAdiBurayaYazilacak LIKE ‘%ÅŸ%’; UPDATE TabloAdiniziBurayaYazacaksiniz...

SQL Server’da Son Bir Ay İçinde Oluşturulan Tabloları Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da son bir ay içinde oluşturulan tabloları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda son bir ay içinde oluşturulan tabloları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name, name AS table_name, create_date, modify_date FROM sys.tables...

Yazı kopyalamak yasaktır!