SQL Server’da Adlandırma Kuralları ve Standartları

#image_title

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da adlandırma kuralları ve standartlarından bahsedeceğim. Adlandırma kuralları, veritabanını sonraki zamanlarda optimize ederken ya da başka bir veritabanı yöneticisinin neyin ne olduğunu anlaması açısından önemlidir.  SQL Server’da en genel anlamda adlandırma işlemini aşağıda görmektesiniz. Başlıkları daha anlaşılır olması açısından. Türkçe’ye çevirmedim.

Table

Tablolar, verilerimizi veritabanında saklamak için kullanılır. Bir tablo adlandırılırken “tbl” öneki ve ardından tablo adı eklenerek yapılmalıdır. Tablo adları yazılırken çoğul olarak yazılmalıdır.

tblCalisanlar
tblOgrenciler

Primary Key Constraint

Birincil anahtarlar, veritabanı tablosundaki kayıtları benzersiz şekilde tanımlayan ifadelerdir. Bir tablonun yalnızca bir tane birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtarlar “PK_” öneki ve ardından tablo adı eklenerek yapılmalıdır.

PK_Calisanlar
PK_Ogrenciler

Foreign Key Constraint

Yabancı anahtarlar, bağlantılı olduğu tablonun birincil anahtarına bağlı olan bir alandır. Yabancı anahtar adlandırma kurallarında “FK_” önekinin yanında hedef tablo adı ve ardından kaynak tablo adı olmalıdır.

FK_Siparisler_Calisanlar
FK_Parcalar_Urunler 

Unique Key Constraint

Benzersiz anahtarlar, bir veya daha fazla alanı, veritabanı tablosunda benzersiz olarak tanımlarlar. Birincil anahtarlar gibidir, yalnızca bir null değeri kabul edebilir. Benzersiz bir anahtar adlandırılırken “UQ_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

UQ_Calisanlar_EmailID
UQ_Parcalar_ParcaKod

Default Constraint

Varsayılan kısıtlamalar, sütunlara herhangi bir değer verilmediğinde sütuna varsayılan bir değer eklerler. Adlandırma yapılırken “DF_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

DF_Calisanlar_AktifMi
DF_Calisanlar_OlusturulmaTarihi

Check Constraint

Denetim Kısıtlamaları, tablonun her satırının belirlenen kurala uyması gereken, bir sütundaki iş kuralını tanımlayan ifadelerdir. Adlandırma yapılırken “CHK_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

CHK_Calisanlar_Ucret
CHK_Ogrenci_Yas

User Defined Stored Procedures

Saklı Yordamlar yani Stored Prosedürler sunucu tarafında yürütülürler ve sonuçlarını istemci tarafına döndürmeden önce bir dizi eylem gerçekleştirirler. Stored prosedürler ağ trafiğinin azaltmasına da olanak tanırlar. Kullanıcı tanımlı saklı yordamlar oluştururken prosedürün adı öncesinde “sp_” ön eki kullanmamalıyız çünkü “Sp_” ön eki sistem tanımlı saklı yordamlar için kullanılıyor. Kullanıcı tanımlı saklı yordamlar adlandırılırken “usp_” ön ekinin yanı sıra, işlemin ve işlemin etki ettiği nesnelerinin de bulunması mümkündür. Kullanıcı tanımlı saklı yordam adlandırılırken “usp_” yanında yapılan işlem ve işlemin etki ettiği nesne de olmalıdır.

usp_Insert_Calisanlar
usp_View_CalisanSiparisler

User Defined Functions

Fonksiyonlar, yalnızca giriş parametrelerini kabul eden, eylemler gerçekleştiren ve sonuç döndüren bir dizi SQL deyimleridir. Fonksiyonlar, yalnızca tek bir değer veya bir tabloyu döndürebilir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar için adlandırma yapılırken “fn_” ön eki ve yapılan işlemi açıklayan kısa bir tanım olmalıdır.

fn_VergiyiHesapla
fn_YasiHesapla 

Views

Viewlar, kısacası sanal tablolar gibidir. Genel olarak çok kullandığınız sorgular için hazırlanırlar. Adlandırma yapılırken “vw_” ön eki ve sonrasında açıklayıcı bir isim bulunması gerekir.

vw_CalisanDetaylari
vw_UrunDetaylari

Triggers

Tetikleyiciler veritabanı nesneleridir. Temel olarak tetikleyiciler ilgili bir DDL veya DML komut deyimi yürütüldüğünde otomatik olarak tetiklenen yapılardır. Adlandırma yapılırken “trg_” ön ekinin yanında yapılan işlem ve tablo adı da olmalıdır.

trg_Ins_Calisanlar
trg_Upd_Calisanlar
trg_Del_Calisanlar 

Indexes

Indeksler, istenen verileri bulmak için SQL Server’da sorgu altyapısına yardımcı olan veritabanı nesneleridir. Indeksler, tablolara veya viewlar’a eklenebilirler. Adlandırma yapılırken “IX_” ön eki, ardından tablo adı ile sütun adına sahip olması gerekir.

IX_Calisan_Ad
IX_Calisan_SicilNo

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

1.276 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!