Save Preloader image

0%

Herkese merhaba,

Bu bölümde sizlere SQL Server’da adlandırma kuralları ve standartlarından bahsedeceğim. Adlandırma kuralları, veritabanını sonraki zamanlarda optimize ederken ya da başka bir veritabanı yöneticisinin neyin ne olduğunu anlaması açısından önemlidir.  SQL Server’da en genel anlamda adlandırma işlemini aşağıda görmektesiniz. Başlıkları daha anlaşılır olması açısından. Türkçe’ye çevirmedim.

Table

Tablolar, verilerimizi veritabanında saklamak için kullanılır. Bir tablo adlandırılırken “tbl” öneki ve ardından tablo adı eklenerek yapılmalıdır. Tablo adları yazılırken çoğul olarak yazılmalıdır.

Primary Key Constraint

Birincil anahtarlar, veritabanı tablosundaki kayıtları benzersiz şekilde tanımlayan ifadelerdir. Bir tablonun yalnızca bir tane birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtarlar “PK_” öneki ve ardından tablo adı eklenerek yapılmalıdır.

Foreign Key Constraint

Yabancı anahtarlar, bağlantılı olduğu tablonun birincil anahtarına bağlı olan bir alandır. Yabancı anahtar adlandırma kurallarında “FK_” önekinin yanında hedef tablo adı ve ardından kaynak tablo adı olmalıdır.

Unique Key Constraint

Benzersiz anahtarlar, bir veya daha fazla alanı, veritabanı tablosunda benzersiz olarak tanımlarlar. Birincil anahtarlar gibidir, yalnızca bir null değeri kabul edebilir. Benzersiz bir anahtar adlandırılırken “UQ_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

Default Constraint

Varsayılan kısıtlamalar, sütunlara herhangi bir değer verilmediğinde sütuna varsayılan bir değer eklerler. Adlandırma yapılırken “DF_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

Check Constraint

Denetim Kısıtlamaları, tablonun her satırının belirlenen kurala uyması gereken, bir sütundaki iş kuralını tanımlayan ifadelerdir. Adlandırma yapılırken “CHK_” öneki yanında tablo adı ve ardından sütun adı olmalıdır.

User Defined Stored Procedures

Saklı Yordamlar yani Stored Prosedürler sunucu tarafında yürütülürler ve sonuçlarını istemci tarafına döndürmeden önce bir dizi eylem gerçekleştirirler. Stored prosedürler ağ trafiğinin azaltmasına da olanak tanırlar. Kullanıcı tanımlı saklı yordamlar oluştururken prosedürün adı öncesinde “sp_” ön eki kullanmamalıyız çünkü “Sp_” ön eki sistem tanımlı saklı yordamlar için kullanılıyor. Kullanıcı tanımlı saklı yordamlar adlandırılırken “usp_” ön ekinin yanı sıra, işlemin ve işlemin etki ettiği nesnelerinin de bulunması mümkündür. Kullanıcı tanımlı saklı yordam adlandırılırken “usp_” yanında yapılan işlem ve işlemin etki ettiği nesne de olmalıdır.

User Defined Functions

Fonksiyonlar, yalnızca giriş parametrelerini kabul eden, eylemler gerçekleştiren ve sonuç döndüren bir dizi SQL deyimleridir. Fonksiyonlar, yalnızca tek bir değer veya bir tabloyu döndürebilir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar için adlandırma yapılırken “fn_” ön eki ve yapılan işlemi açıklayan kısa bir tanım olmalıdır.

Views

Viewlar, kısacası sanal tablolar gibidir. Genel olarak çok kullandığınız sorgular için hazırlanırlar. Adlandırma yapılırken “vw_” ön eki ve sonrasında açıklayıcı bir isim bulunması gerekir.

Triggers

Tetikleyiciler veritabanı nesneleridir. Temel olarak tetikleyiciler ilgili bir DDL veya DML komut deyimi yürütüldüğünde otomatik olarak tetiklenen yapılardır. Adlandırma yapılırken “trg_” ön ekinin yanında yapılan işlem ve tablo adı da olmalıdır.

Indexes

Indeksler, istenen verileri bulmak için SQL Server’da sorgu altyapısına yardımcı olan veritabanı nesneleridir. Indeksler, tablolara veya viewlar’a eklenebilirler. Adlandırma yapılırken “IX_” ön eki, ardından tablo adı ile sütun adına sahip olması gerekir.


Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun
Author

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever. Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever. WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever. Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever. Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.