SQL Server’da Engellemeleri İzlemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da engellemeleri izlemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda yaşanan engellemeleri, beklemeleri izlemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SET NOCOUNT ON;
GO
SELECT spid,
    blocked,
    REPLACE(REPLACE(T.text, CHAR(10), ' '), CHAR(13), ' ') AS BATCH
INTO #T
FROM sys.sysprocesses R
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(R.sql_handle) T;
GO
WITH BLOCKERS (SPID, BLOCKED, LEVEL, BATCH)
AS (SELECT spid,
      blocked,
      CAST(REPLICATE('0', 4 - LEN(CAST(spid AS VARCHAR))) + CAST(spid AS VARCHAR) AS VARCHAR(1000)) AS LEVEL,
      BATCH
  FROM #T R
  WHERE (
       blocked = 0
       OR blocked = spid
     )
     AND EXISTS
  (
    SELECT * FROM #T R2 WHERE R2.blocked = R.spid AND R2.blocked <> R2.spid
  )
  UNION ALL
  SELECT R.spid,
      R.blocked,
      CAST(BLOCKERS.LEVEL + RIGHT(CAST((1000 + R.spid) AS VARCHAR(100)), 4) AS VARCHAR(1000)) AS LEVEL,
      R.BATCH
  FROM #T AS R
    INNER JOIN BLOCKERS
      ON R.blocked = BLOCKERS.SPID
  WHERE R.blocked > 0
     AND R.blocked <> R.spid)
SELECT N'  ' + REPLICATE(N'|     ', LEN(LEVEL) / 4 - 1) + CASE
                                  WHEN (LEN(LEVEL) / 4 - 1) = 0 THEN
                                    'HEAD - '
                                  ELSE
                                    '|------ '
                                END + CAST(SPID AS NVARCHAR(10)) + N' ' + BATCH AS BLOCKING_TREE
FROM BLOCKERS
ORDER BY LEVEL ASC;
GO
DROP TABLE #T;
GO

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

136 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!