SQL Server’da Foreign Key İlişkilerini Görüntülemek

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da Foreign Key ilişkilerini görüntüleme kodları olacak.

SELECT
K_Table = FK.TABLE_NAME,
FK_Column = CU.COLUMN_NAME,
PK_Table = PK.TABLE_NAME,
PK_Column = PT.COLUMN_NAME,
Constraint_Name = C.CONSTRAINT_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN (
SELECT i1.TABLE_NAME, i2.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2 ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME
WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
) PT ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir