SQL Server’da Identity Kolonuna Sahip Tüm Tablolar Hakkında Detaylı Bilgi Almak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Identity kolonuna sahip tüm tablolar hakkında detaylı bilgi almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda Identity kolonuna sahip tüm tablolar hakkında detaylı bilgi almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT A.TABLE_CATALOG AS CATALOG,
    A.TABLE_SCHEMA AS "SCHEMA",
    A.TABLE_NAME AS "TABLE",
    B.COLUMN_NAME AS "COLUMN",
    IDENT_SEED(A.TABLE_NAME) AS Seed,
    IDENT_INCR(A.TABLE_NAME) AS Increment,
    IDENT_CURRENT(A.TABLE_NAME) AS Curr_Value,
    B.DATA_TYPE AS "Type",
    Type_Limit = CASE LOWER(B.DATA_TYPE)
            WHEN 'bigint' THEN
              '9,223,372,036,854,775,807'
            WHEN 'int' THEN
              '2,147,483,647'
            WHEN 'smallint' THEN
              '32,767'
            WHEN 'tinyint' THEN
              '255'
            WHEN 'decimal' THEN
              REPLICATE('9', B.NUMERIC_PRECISION)
            WHEN 'numeric' THEN
              REPLICATE('9', B.NUMERIC_PRECISION)
          END
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES A,
   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS B
WHERE A.TABLE_CATALOG = B.TABLE_CATALOG
   AND A.TABLE_SCHEMA = B.TABLE_SCHEMA
   AND A.TABLE_NAME = B.TABLE_NAME
   AND COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(B.TABLE_NAME), B.COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
   AND OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(A.TABLE_NAME), 'TableHasIdentity') = 1
   AND A.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY A.TABLE_SCHEMA,
     A.TABLE_NAME;

Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Identity Kolonuna Sahip Tüm Tablolar Hakkında Detaylı Bilgi Almak

Görüldüğü üzere Identity kolonuna sahip tüm tablolar hakkında detaylı bilgi almış olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

137 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!