SQL Server’da Veritabanı Üzerinde View Aramak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanı üzerinde View aramak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanı üzerinde View aramak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @Views TABLE (ViewName NVARCHAR(4000))
DECLARE @ViewName NVARCHAR(4000) = 'Category'
DECLARE @Query NVARCHAR(4000)
    = 'SELECT ''?'' + ''.'' + s.name COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS + ''.'' + v.name from [?].sys.views v inner join sys.schemas s on v.schema_id=s.schema_id WHERE v.name LIKE ''%'
      + @ViewName + '%'''

INSERT INTO @Views
(
    ViewName
)
EXEC sp_msforeachdb @Query

SELECT *
FROM @Views

Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Veritabanı Üzerinde View Aramak

Görüldüğü üzere veritabanı üzerinde istediğimiz View’ları bulmuş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

148 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!