SQL Server’da IF NOT EXISTS Kullanımı

SQL Server'da IF NOT EXISTS Kullanımı
SQL Server'da IF NOT EXISTS Kullanımı

Herkese merhaba. Bu yazıda size SQL Server’da IF NOT EXISTS kullanımından bahsedeceğim.

SQL Server’da IF NOT EXISTS ifadesi kısaca belirttiğimiz işlem yok mu kontrol eden bir yapıdır. Yok ise True yok değil ise False değeri döndürür. Not Exist cümleciğinin geri dönüş tipi True veya False’dır. Kontrol maksatlı kullanılır. Konu ile ilgili örneği aşağıda görmektesiniz.

--Database oluşturma 

CREATE DATABASE BaskaTablo
GO

--Database'in kullanımı 

USE BaskaTablo
GO

--Tablo oluşturma 

CREATE TABLE dbo.Tablolar (
	TabloId INT
)

--Tablonun var olup olmadığını kontrol etmek

IF NOT EXISTS (SELECT
			*
		FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
		WHERE TABLE_NAME = N'Tablolar')
BEGIN
	PRINT 'Tablo yok'
END
ELSE
BEGIN
	PRINT 'Tablo var'
END

--Database oluşturma

CREATE DATABASE Kisiler 
GO

--Database'in kullanımı

USE Kisiler
GO

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Kisiler (
	KisiId INT
   ,KisiAd NVARCHAR(100)
)

--Veri ekleme

INSERT INTO dbo.Kisiler (KisiId, KisiAd)
	VALUES (1, -- CalisanId - int ,
	N'Dursun' -- CalisanAd - nvarchar(100) 
	)

--IF NOT EXISTS kullanımı

IF NOT EXISTS (SELECT
			*
		FROM Kisiler
		WHERE KisiId = 1)
BEGIN
	PRINT '1 numaralı id yok';
END
ELSE
BEGIN
	PRINT 'Böyle bir id var';
END

Yukarıda iki adet örnek var. Birinci örnekte tablomuz yok mu kontrol ediyoruz. İkinci örnekte ise tablo içerisinde veri yok mu kontrol ediyoruz. Sonuçları Print ile yazdırdık.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

1.197 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!