SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Çalışılan İş Gününü Bulmak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da iki tarih arasındaki çalışılan iş gününü bulma kodları olacak.

CREATE FUNCTION IkiTarihArasindakiCalisilanIsgununuBulanFonksiyon
(
    @baslangictarihi Datetime,
    @bitistarihi Datetime
)
RETURNS TABLE AS RETURN
(

SELECT
   (DATEDIFF(dd, @baslangictarihi, @bitistarihi) + 1)
  -(DATEDIFF(wk, @baslangictarihi, @bitistarihi) * 2)
  -(CASE WHEN DATENAME(dw, @baslangictarihi) = 'Sunday' THEN 1 ELSE 0 END)
  -(CASE WHEN DATENAME(dw, @bitistarihi) = 'Saturday' THEN 1 ELSE 0 END)
  As CalisilanIsGunu

)

--Çalıştırılması

SELECT * FROM dbo.IkiTarihArasindakiCalisilanIsgununuBulanFonksiyon ('2018.04.06','2018.04.08')
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir