Tagged: İki Tarih Arasındaki Çalışılan İş Gününü Bulmak

SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Çalışılan İş Gününü Bulmak

SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Çalışılan İş Gününü Bulmak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da iki tarih arasındaki çalışılan iş gününü bulma kodları olacak. CREATE FUNCTION IkiTarihArasindakiCalisilanIsgununuBulanFonksiyon ( @baslangictarihi Datetime, @bitistarihi Datetime ) RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT (DATEDIFF(dd, @baslangictarihi, @bitistarihi) + 1) -(DATEDIFF(wk, @baslangictarihi, @bitistarihi) * 2) -(CASE WHEN DATENAME(dw, @baslangictarihi) = ‘Sunday’ THEN 1 ELSE 0 END)...

Yazı kopyalamak yasaktır!