Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da İlişkili Tüm Tabloları Truncate ile Boşaltmak

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da ilişkili tüm tabloları truncate ile boşaltma kodları olacak.

--Tüm tabloları truncate etme kodları
DECLARE @dropAndCreateConstraintsTable TABLE
    (
     DropStmt VARCHAR(MAX)
    ,CreateStmt VARCHAR(MAX)
    )

INSERT @dropAndCreateConstraintsTable
    SELECT DropStmt = 'ALTER TABLE [' + ForeignKeys.ForeignTableSchema
        + '].[' + ForeignKeys.ForeignTableName + '] DROP CONSTRAINT ['
        + ForeignKeys.ForeignKeyName + ']; '
        ,CreateStmt = 'ALTER TABLE [' + ForeignKeys.ForeignTableSchema
        + '].[' + ForeignKeys.ForeignTableName
        + '] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [' + ForeignKeys.ForeignKeyName
        + '] FOREIGN KEY([' + ForeignKeys.ForeignTableColumn
        + ']) REFERENCES [' + SCHEMA_NAME(sys.objects.schema_id)
        + '].[' + sys.objects.[name] + ']([' + sys.columns.[name]
        + ']); '
    FROM  sys.objects
    INNER JOIN sys.columns
        ON ( sys.columns.[object_id] = sys.objects.[object_id] )
    INNER JOIN ( SELECT sys.foreign_keys.[name] AS ForeignKeyName
              ,SCHEMA_NAME(sys.objects.schema_id) AS ForeignTableSchema
              ,sys.objects.[name] AS ForeignTableName
              ,sys.columns.[name] AS ForeignTableColumn
              ,sys.foreign_keys.referenced_object_id AS referenced_object_id
              ,sys.foreign_key_columns.referenced_column_id AS referenced_column_id
           FROM  sys.foreign_keys
           INNER JOIN sys.foreign_key_columns
              ON ( sys.foreign_key_columns.constraint_object_id = sys.foreign_keys.[object_id] )
           INNER JOIN sys.objects
              ON ( sys.objects.[object_id] = sys.foreign_keys.parent_object_id )
           INNER JOIN sys.columns
              ON ( sys.columns.[object_id] = sys.objects.[object_id] )
                AND ( sys.columns.column_id = sys.foreign_key_columns.parent_column_id )
          ) ForeignKeys
        ON ( ForeignKeys.referenced_object_id = sys.objects.[object_id] )
          AND ( ForeignKeys.referenced_column_id = sys.columns.column_id )
    WHERE  ( sys.objects.[type] = 'U' )
        AND ( sys.objects.[name] NOT IN ( 'sysdiagrams' ) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE @DropStatement NVARCHAR(MAX)
DECLARE @RecreateStatement NVARCHAR(MAX)
/* Drop Constraints */
DECLARE Cur1 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT DropStmt
    FROM  @dropAndCreateConstraintsTable
OPEN Cur1
FETCH NEXT FROM Cur1 INTO @DropStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @DropStatement
      EXECUTE sp_executesql @DropStatement
      FETCH NEXT FROM Cur1 INTO @DropStatement
   END
CLOSE Cur1
DEALLOCATE Cur1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE @DeleteTableStatement NVARCHAR(MAX)
DECLARE Cur2 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT 'TRUNCATE TABLE [dbo].[' + TABLE_NAME + ']'
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE  TABLE_SCHEMA = 'dbo'
        AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
 /* Change your schema appropriately if you don't want to use dbo */
OPEN Cur2
FETCH NEXT FROM Cur2 INTO @DeleteTableStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @DeleteTableStatement
      EXECUTE sp_executesql @DeleteTableStatement
      FETCH NEXT FROM Cur2 INTO @DeleteTableStatement
   END
CLOSE Cur2
DEALLOCATE Cur2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE Cur3 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT CreateStmt
    FROM  @dropAndCreateConstraintsTable
OPEN Cur3
FETCH NEXT FROM Cur3 INTO @RecreateStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @RecreateStatement
      EXECUTE sp_executesql @RecreateStatement
      FETCH NEXT FROM Cur3 INTO @RecreateStatement
   END
CLOSE Cur3
DEALLOCATE Cur3
GO  
117 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro