SQL Server’da JSON Veriyi XML’e Çeviren Fonksiyon

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da JSON Veriyi XML’e çeviren fonksiyon kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda JSON verilerinizi XML’e çevirme ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

--Fonksiyonun oluşturulması


CREATE FUNCTION dbo.JSONTOXML
(
  @json VARCHAR(MAX)
)
RETURNS XML
AS
BEGIN;
  DECLARE @output VARCHAR(MAX),
      @key VARCHAR(MAX),
      @value VARCHAR(MAX),
      @recursion_counter INT,
      @offset INT,
      @nested BIT,
      @array BIT,
      @tab CHAR(1) = CHAR(9),
      @cr CHAR(1) = CHAR(13),
      @lf CHAR(1) = CHAR(10);

  SET @json = LTRIM(RTRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@json, @cr, ''), @lf, ''), @tab, '')));

  IF (LEFT(@json, 1) != '{' OR RIGHT(@json, 1) != '}')
    RETURN '';

  SET @json = LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json) - 2)));

  SELECT @output = '';
  WHILE (@json != '')
  BEGIN;

    IF (LEFT(@json, 1) != '"')
      RETURN 'Expected quote (start of key name). Found "' + LEFT(@json, 1) + '"';

    SET @key = SUBSTRING(@json, 2, PATINDEX('%[^\\]"%', SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json)) + ' "'));

    SET @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, LEN(@key) + 3, LEN(@json)));

    IF (LEFT(@json, 1) != ':')
      RETURN 'Expected ":" after key name, found "' + LEFT(@json, 1) + '"!';

    SET @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json)));

    IF (LEFT(@json, 1) = '[')
      SELECT @array = 1,
          @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json)));

    IF (@array IS NULL)
      SET @array = 0;
    WHILE (@array IS NOT NULL)
    BEGIN;

      SELECT @value = NULL,
          @nested = 0;

      IF (@value IS NULL AND LEFT(@json, 1) = '{')
      BEGIN;
        SELECT @recursion_counter = 1,
            @offset = 1;
        WHILE (@recursion_counter != 0 AND @offset < LEN(@json))
        BEGIN;
          SET @offset = @offset + PATINDEX('%[{}]%', SUBSTRING(@json, @offset + 1, LEN(@json)));
          SET @recursion_counter = @recursion_counter + (CASE SUBSTRING(@json, @offset, 1)
                                    WHEN '{' THEN
                                      1
                                    WHEN '}' THEN
                                      -1
                                  END
                                 );
        END;

        SET @value = CAST(dbo.JSONTOXML(LEFT(@json, @offset)) AS VARCHAR(MAX));
        SET @json = SUBSTRING(@json, @offset + 1, LEN(@json));
        SET @nested = 1;
      END;

      IF (@value IS NULL AND LEFT(@json, 2) = '""')
        SELECT @value = '',
            @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, 3, LEN(@json)));

      IF (@value IS NULL AND LEFT(@json, 1) = '"')
      BEGIN;
        SET @value = SUBSTRING(@json, 2, PATINDEX('%[^\\]"%', SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json)) + ' "'));
        SET @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, LEN(@value) + 3, LEN(@json)));
      END;

      IF (@value IS NULL AND LEFT(@json, 1) = ',')
        SET @value = '';

      IF (@value IS NULL)
      BEGIN;
        SET @value = LEFT(@json, PATINDEX('%[,}]%', REPLACE(@json, ']', '}') + '}') - 1);
        SET @json = SUBSTRING(@json, LEN(@value) + 1, LEN(@json));
      END;

      SET @output
        = @output + @lf + @cr + REPLICATE(@tab, @@NESTLEVEL - 1) + '<' + @key + '>'
         + ISNULL(REPLACE(REPLACE(@value, '\"', '"'), '\\', '\'), '')
         + (CASE
             WHEN @nested = 1 THEN
               @lf + @cr + REPLICATE(@tab, @@NESTLEVEL - 1)
             ELSE
               ''
           END
          ) + '</' + @key + '>';

      IF (@array = 0 AND @json != '' AND LEFT(@json, 1) != ',')
        RETURN @output + 'Expected "," after value, found "' + LEFT(@json, 1) + '"!';

      IF (@array = 1 AND LEFT(@json, 1) NOT IN ( ',', ']' ))
        RETURN @output + 'In array, expected "]" or "," after ' + 'value, found "' + LEFT(@json, 1) + '"!';

      IF (@array = 1 AND LEFT(@json, 1) = ']')
      BEGIN;
        SET @array = NULL;
        SET @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json)));

        IF (LEFT(@json, 1) NOT IN ( '', ',' ))
        BEGIN
          RETURN 'Closed array, expected ","!';
        END;
      END;

      SET @json = LTRIM(SUBSTRING(@json, 2, LEN(@json) + 1));
      IF (@array = 0)
        SET @array = NULL;

    END;
  END;
  RETURN CAST(@output AS XML);
END;


--Fonksiyonun kullanımı

DECLARE @json varchar(MAX);

SET @json
  = '{
"Kisi": {
  "ad": "Yavuz Selim",
  "soyad": "Kart",
  "yas": [33,34,35],
  "Adres": {
    "adres":"Kayaşehir",
    "sehir" :"İstanbul",
    "postakodu":"65536"
  },
    "telefonlar": {
      "ev":"212 555-6699",
			"is":"212 666-7788"
    }
  }
}';

SELECT dbo.JSONTOXML(@json);

Yukarıdaki fonksiyonu oluşturup kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da JSON Veriyi XML'e Çeviren Fonksiyon

Görüldüğü üzere JSON veri XML’e dönüştürülmüş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

176 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

Aşağıdaki Yazılar da İlginizi Çekebilir

Yazı kopyalamak yasaktır!