SQL Server’da Karakter Şifreleme Fonksiyonu

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da karakter şifreleme fonksiyonu hakkında bilgi vereceğim.

Aslında bu bilgiyi veren ve kodları hazırlayan kişi Vedat Özer Bey. Kendisine çok teşekkürler.

IF
(
  SELECT COUNT(*)
  FROM dbo.sysobjects
  WHERE id = OBJECT_ID(N'FN_KARAKTERSIFRELE')
     AND xtype IN ( N'FN', N'IF', N'TF' )
) > 0
BEGIN
  DROP FUNCTION [dbo].[FN_KARAKTERSIFRELE];
END;

GO

CREATE FUNCTION FN_KARAKTERSIFRELE
(
  @ISIM NVARCHAR(4000),
  @KARAKTER INT,
  @YILDIZSAYISI INT
)
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS
BEGIN

  ---=== @ISIM >>>> Değişkeni ismin kendisini alacak
  ---=== @KARAKTER >>> İsimden kaç tane karakter alınacak 
  ---=== @YILDIZSAYISI >>> Karakterden sonra eklenecek yıldız sayısı

  DECLARE @SONUC NVARCHAR(4000);
  DECLARE @TABLOM TABLE
  (
    SATIRNO INT IDENTITY(1, 1),
    ID INT,
    ISIM NVARCHAR(4000)
  );

  INSERT INTO @TABLOM
  SELECT 1 ID,
      T.C.value('.', 'VARCHAR(4000)') AS ISIM
  FROM
  (
    SELECT CAST('<C>' + REPLACE(@ISIM, ' ', '</C><C>') + '</C>' AS XML) AS X
  ) AS A
    CROSS APPLY X.nodes('/C') AS T(C);

  SELECT @SONUC = STUFF(
          (
            SELECT ' ' + CASE
                     WHEN LEN(ISIM) >= @KARAKTER THEN
                       SUBSTRING(ISIM, 1, @KARAKTER) + '' + REPLICATE('*', @YILDIZSAYISI)
                     ELSE
                       ISIM
                   END
            FROM @TABLOM n
            WHERE n.ID = n.ID
            ORDER BY n.SATIRNO ASC
            FOR XML PATH('')
          ),
          1,
          2,
          ''
             )
  FROM @TABLOM AS T
  GROUP BY ID;

  RETURN @SONUC;

END;

GO

DECLARE @ISIMLER TABLE
(
  ISIM NVARCHAR(4000)
);
INSERT INTO @ISIMLER
VALUES
('Yavuz Selim Kart'),
('Vedat Öztürk');
SELECT *,
    dbo.FN_KARAKTERSIFRELE(ISIM, '3', '3') SONUC
FROM @ISIMLER;

Fonksiyonu oluşturup çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Sorgu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Vedat Özer Beye ulaşabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.